Posts Tagged ‘verkiezingen’

Nieuw college wil verder met tram

23-04-2010

Na een paar weken onderhandelen zijn PvdA, GroenLinks, SP en D66 tot een collegeprogramma gekomen voor de periode 2010-2014. ‘Groningen, progressief met energie’ (PDF)  is de naam van het programma, dat vanochtend in het Stadhuis is gepresenteerd. Hoewel het nieuwe college € 45 miljoen wil bezuinigen blijft het investeren in (onder meer) de bereikbaarheid van de stad.

Om Groningen ook in de toekomst bereikbaar te houden gaat het college verder met de voorbereiding en uitvoering van de tramplannen. In het programma is daarover de volgende passage opgenomen: (more…)

Waarschijnlijk PvdA, GL, D66 en SP in college

24-03-2010

De PvdA, GroenLinks en D66, die al eerder besloten hadden te gaan samenwerken, werken aan een college met de SP. Volgens RTV Noord heeft formateur Frank de Vries (PvdA) dat laten weten. Een college van deze partijen zou gunstig zijn voor de tramontwikkelingen. De drie partijen die in het vorige college zaten (PvdA, GroenLinks en SP) zijn duidelijk voor de invoering van de Regiotram. In het verkiezingsprogramma van D66 staat: “D66 is voorstander van een stadstram. Met een tram is het mogelijk om op de drukke lijnen grote groepen reizigers tegelijkertijd snel en met hoge frequentie te vervoeren. Het principe van een regiotram kent volgens D66 te veel nadelen en is financieel niet haalbaar.” (more…)

Raad blijft in meerderheid voor tram

04-03-2010

(update 4 maart 2010 19:20u: de laatste restzetel is van het CDA naar D66 gegaan) De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is bekend. Voor de tram is de uitslag positief, de ruime meerderheid van de gemeenteraad van Groningen blijft voor de tram. Op basis van de standpunten van de verschillende partijen (toegelicht in het artikel ‘Meeste partijen voor de Regiotram’) is de zetelverdeling als volgt:

Zetelverdeling gemeenteraad Groningen 2010-2014 inzake tram


De groene bolletjes staan voor pro-tramzetels, de rode voor anti-tramzetels. De grijze bolletjes zijn van partijen die geen uitgesproken standpunt hebben. De Stadspartij heeft vijf zetels gehaald. Dit is de enige anti-trampartij die in de gemeenteraad komt. De pro-trampartijen krijgen 23 zetels. (more…)

Meeste partijen voor de Regiotram

02-03-2010

De meeste partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn voor de komst van de Regiotram. Van de elf partijen die meedoen aan de verkiezingen in de gemeente Groningen zijn er zes voor de Regiotram. Twee partijen zijn tegen de tram en drie partijen hebben geen uitgesproken mening. Dit zijn D66 (tegen een regiotram maar voor een stadstram), de Partij voor de Dieren (geen standpunt over de tram in het verkiezingsprogramma) en de VVD (geen regiotram maar een Translohr). In onderstaand overzicht staat van elke partij het standpunt met betrekking tot de tram. (more…)

Groninger bevolking positief over Regiotram

24-02-2010

Een Regiotram door de binnenstad lijkt te worden gesteund door een meerderheid van de Groninger bevolking. Dat blijkt als wordt gekeken naar de antwoorden die tot nu toe zijn gegeven op de Groningse versie van de Stemwijzer. Met de stelling “De Regiotram moet ook door de binnenstad rijden” was 57% van de deelnemers het eens. Slechts 36% van de deelnemers reageerde afwijzend op deze stelling, en 7% had geen keuze gemaakt. (more…)

Stadspartij draagt 19 punten aan tegen Regiotram

08-02-2010

GroningerTram.com blijft over het algemeen buiten de politieke discussie over de Regiotram. Onze voornaamste doelstelling is voorlichting, op onze site laten zien waarom Groningen veel baat kan hebben bij de tram. Zo heel af en toe komen er vanuit de lokale politiek ook geluiden over de Regiotram en voornamelijk van de tegenstand. Op 6 februari 2010 plaatste Robert Prummel, lijsttrekker van de Stadspartij, een weblog getiteld “Het grote bedrog of negentien redenen om niet in de valkuil van de Regiotram te vallen”.

In het artikel probeert hij Karin Dekker en haar boze tramplannen te ontmaskeren, maar hij draagt argumenten aan waar wij onze vraagtekens bij zetten.

(more…)

(Geen) alternatieven voor de tram

25-01-2010

Vanuit de Groninger bevolking, politiek of instellingen verschijnen af en toe plannen voor andere vervoersconcepten dan de tram. Zo hebben we de afgelopen maanden voorstellen gezien voor een kabelbaan, een bandentram en een geleidebus als de Phileas. Maar hoe interessant deze vervoersconcepten soms ook mogen lijken, geen daarvan biedt zo’n complete oplossing als de Regiotram. (more…)

GroenLinks bevestigt steun voor tram

25-11-2009

Gisteravond heeft de algemene ledenvergadering van GroenLinks in de stad Groningen het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Net als de SP blijft GroenLinks achter de komst van de tram staan. Onder de titel ‘Groen werkt in Groningen’ wil de partij werken aan een duurzame stad. De tram is daar een onderdeel van: “In de komende jaren verminderen we de uitstoot van CO2 en fijnstof nog verder door de aanleg van twee tramlijnen.” (more…)

Christenunie houdt vast aan tram

24-11-2009

Nadat vorige week de ledenvergadering van de SP nog eens bevestigde achter de plannen voor de tram te staan, bevstigt ook de ChristenUnie haar steun voor de tram. Dat blijkt uit een interview met kandidaat-raadslid Martin Verhoef in de Groninger Gezinsbode. In de verkiezingsrubriek ‘Geef hem/haar de vijf’ stelt deze krant 5 vragen aan kandidaten van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. Op de vraag hoe het verder moet met de regiotram antwoordde Verhoef het volgende.   (more…)

Ledenvergadering SP vóór tram

19-11-2009

De ledenvergadering van de SP in de gemeente Groningen heeft het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Punt 1 van het hoofdstuk ‘Verkeer en Vervoer’ van het programma gaat over de tram: “Aanleg van twee tramlijnen die aangesloten worden op het regionale spoorlijnennet kan een belangrijke investering zijn in de toekomst van Groningen. De stad mag niet dichtslibben met auto’s en bussen en de tram kan daar voor zorgen.” De ledenvergadering stelt wel een aantal voorwaarden aan de komst van de tram. Zo mogen de kosten niet hoger uitvallen dan begroot en moet er een schaderegeling opgesteld worden voor ondernemers die last hebben van de bouwwerkzaamheden voor de tram. (more…)