Posts Tagged ‘Inspraak’

Kort verslag inspraakavond 17 mei 2011

18-05-2011

Op dinsdag 17 mei was in Het Paleis de inspreekavond over de tracédelen 3 en 4 van de Regiotram. Waar op eerdere inspreekavonden nogal eens de noodzaak van de tram ter discussie werd gesteld, ging het deze avond vooral over de gevolgen van het voorgestelde tracé.  Veel aandacht werd gevraagd voor het fietsverkeer, voor woonschepen en voor een mogelijke autoverbinding langs het Oosterhamriktracé richting Kardinge. (more…)

De Koppelingsvariant nader bekeken

21-02-2010

Bij de presentatie van het voorkeursrtracé voor Lijn 2 en het Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 kwam een interessante nieuwe variant naar voren; de Koppelingsvariant. Deze variant is naar voren gebracht door de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de plannen. (more…)