Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Tunnelvisie

24-10-2012

De informateur Johan Remkes heeft in de afgelopen week tweemaal een foute constatering gedaan over het project RegioTram. Eerst zei hij dat er geen alternatieven onderzocht waren voor de tram, daarna zei hij dat het college voor wat de tram betreft aan ‘tunnelvisie’ had geleden. In de raadsvergadering van 23 oktober 2012 zei hij: “De afgelopen anderhalf jaar werden alternatieven voor de RegioTram door het college voorzien van een ‘njet’. In andere beleidskwesties noemen wij dat ‘tunnelvisie’. Er is via één oplossingrichting naar een probleem gekeken. Aan het eind van die tunnel kom je dan in de problemen.”

Nou valt het niet van Remkes te verwachten dat hij in die korte tijd dat hij hier bezig is, alle ins en outs omtrent het tramproject kent. Wat dat betreft is de zekerheid waarmee hij deze stelling deponeert, merkwaardig. De uitspraak is waarschijnlijk gebaseerd op het standpunt van zijn lokale partijgenoten. De VVD beweert al jaren (onterecht) dat het college veel te gefixeerd is op de regiotram als systeemkeuze.

Er is echter geen enkele sprake geweest van tunnelvisie bij het college. Bij tunnelvisie (ook wel ‘oogkleppen’ genoemd) worden signalen, onderzoeken of conclusies genegeerd omdat het niet past bij het beoogde doel. Dit verwijt wordt het college al jaren gemaakt door de tegenstanders van de tram (inclusief de VVD), maar die hebben dat nooit fatsoenlijk kunnen onderbouwen en bewijzen. Integendeel, de beschikbare bewijzen ontkrachten juist het idee van tunnelvisie. De onderzochte alternatieven voor de tram, zoals het busknopenmodel, Plan B, de dubbelgelede bus en ook de door de VVD zo vurig gewenste(!) Translohr bandentram, tonen juist aan dat op basis van cijfers en feiten de regiotram de betere oplossing is. Het college streeft dus niet rechtlijnig en koppig z’n doel na zonder oog voor alternatieven. Het college heeft op basis van de beschikbare informatie, weloverwogen de beslissing genomen om door te gaan op de ingeslagen weg.

De tegenstanders beweren luidkeels dat het anders is en dat bijvoorbeeld Plan B wel degelijk goedkoper is, maar wie zich baseert op de beschikbare informatie, komt toch echt op andere conclusies uit. Dat tegenstanders die informatie negeren of met verdachtmakingen zwart proberen te maken, hoort vervolgens niet relevant te zijn.

Het toont maar weer eens aan dat beeldvorming de afgelopen weken de voorkeur heeft gekregen boven feiten en cijfers. Het project RegioTram is er al door gesneuveld. Het is voor Groningen niet te hopen dat het de trend wordt, want in deze crisistijd is er behoefte aan openheid, helderheid, eerlijkheid en verstand. Niet aan denkbeelden en drogredenen.