Archive for the ‘Tramnieuws’ Category

Definitief geen tram in Groningen

29-10-2012

Op 29 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van Groningen definitief besloten af te zien van een tram in de stad Groningen. Het project wordt binnen een maand stopgezet. Daarvoor wordt nog wel overlegd met de provincie, die totaal gefaald heeft om in te grijpen, maar ook zonder hun goedkeuring is het verhaal RegioTram voorbij. De raad zegt nu op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem.

In een tramsysteem of vergelijkbaar vervoerssysteem kan deze vrijwel zeker niet meer gevonden worden. Qua geld wordt het alleen al een moeilijke opgave. Het stopzetten van het project gaat gepaard met het verlies van bijna de helft van het beschikbare budget. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat er voor 2020 een nieuw plan zover is als de RegioTram dat tot voor kort was. Na 2020 vervalt de voor dergelijke projecten noodzakelijke rijkssteun en Groningen heeft zeer slechte ervaringen met subsidieaanvragen voor openbaar vervoersystemen, zodat het onrealistisch is te verwachten dat na 2020 een tramplan op rijkssteun kan rekenen.

Naast het geld, is de reputatie van de gemeente te slecht geworden om een systeem van tramkwaliteit te kunnen laten slagen. Het vertrouwen tussen Stad en provincie/regio, die mede-investeerders zijn, heeft door deze eenzijdige actie een fikse deuk opgelopen. Ook de credibility van de gemeente Groningen als zakenpartner voor het bedrijfsleven is sterk verminderd. De lokale politiek heeft bewezen niet stabiel genoeg te zijn en op het moment suprême bovendien over onvoldoende doorzettingsvermogen te beschikken. Dat kan jarenlang meewegen bij de beslissing al dan niet op aanbestedingen in te schrijven. Een consortium heeft als handelspartner in eerste instantie de overheid – en die van Groningen heeft zich als onbetrouwbaar bewezen. Al deze zaken moeten vóór een nieuw project gerepareerd worden en dan is zeven jaar plotseling érg weinig tijd. Zeker omdat de komende anderhalf jaar qua politiek vrij beleidsarm worden en de steun onder de bevolking op z’n laagst is (wat normaal is in deze fase van een tramproject).

Geen tram, dus. Wat overblijft, zijn lapmiddelen. Groningen heeft nu geen andere keuze meer dan met bestaande middelen het beste ervan te maken. Misschien nog een busbaan hier, een busstrook daar, misschien nieuwe aandrijvingen (hybride bussen), maar geen rigoreuze aanpak van het openbaar vervoer.

Hiermee zit ook onze taak erop. Wij danken u voor de aandacht en alle steunbetuigingen. Deze site zal blijven bestaan als archief en als bibliotheek voor eventuele andere tramprojecten.

Vanuit Groningen, tot ziens!

Nieuwe wethouder Van Keulen sluit regiotram uit als alternatief

29-10-2012

De aankomende wethouder van verkeer Joost van Keulen wijst op voorhand een regiotram af als alternatief voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk. Dit blijkt uit het Prinsenhofakkoord (PDF) en uit de reacties op o.a. zijn weblog. Bij navraag of hij daarmee het project RegioTram bedoelde, of het OV-systeem regiotram, was hij duidelijk: “We gaan in de volle breedte met de partners in de regio naar de problematiek kijken. Daarbij is het systeem regiotram uitgesloten.” Het op voorhand uitsluiten van de regiotram is eigenlijk best merkwaardig, omdat de VVD het vorige college er juist van beschuldigde niet (genoeg) open te staan voor alternatieven…

Wat is nou ongewenst: de regiotram, of het plan RegioTram? En waarom?

De reden om de regiotram uit te sluiten, is volgens Van Keulen de beslissing van de gemeenteraad om niet door te gaan met het project. Ook die uitspraak wekt bij GroningerTram de nodige verbazing op. Het waren toch de kosten, niet de systeemkeuze, die het project de das om hebben gedaan? Het kan zijn dat Van Keulen hier namens de VVD sprak, omdat die altijd iets tegen de regiotram hebben gehad. Hun officiële standpunt was dat deze te groot was voor Groningen; de VVD wilde altijd al een kleinere variant van de tram. Overigens hebben ze dat standpunt nooit echt kunnen onderbouwen.
(more…)

Het lijkt “nooit” te worden…

26-09-2012

Vanochtend hebben wethouders Schroor (D’66) en Visscher (SP) te kennen gegeven niet akkoord te kunnen gaan met een begroting waar de tram in zit. Dat betekent dat de raad nu in meerderheid tegen de tram is, aangezien de twee partijen samen 8 zetels hebben.

De wethouders (en de fracties) verklaarden de motie van juni, waarin werd gezegd dat de tram niet door kon gaan als de financiële situatie niet verbeterde, uit te willen voeren. Dat de provincie Groningen de gemeente uitstel verleent voor de RSP-betaling, bleek dus onvoldoende.

De provincie Groningen heeft het definitieve stopzetten van de spoorlijn naar Heerenveen nogmaals uitgesteld, om te voorkomen dat de Stad beslag kan leggen op de vrijvallende miljoenen voor de RegioTram. Dit geeft maar aan hoe groot de bereidheid is vanuit de provincie om de Stad te helpen. Of zij het project willen redden, zal nu moeten blijken.

Lees ook het artikel “RegioTram: het is nu of nooit

Provincie schiet gemeente te hulp: RegioTram mogelijk gered

22-09-2012

Op zaterdag 22 september verscheen er een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden met de titel “Kans op breuk groter dan tram”. Verslaggever Richold Brandsma meldt in het artikel dat de provincie Groningen de gemeente financieel te hulp lijkt te zijn gekomen. De verslaggever wil desondanks benadrukken dat volgens hem het college eerder zal vallen dan dat de tram er komt. Wij zijn een andere mening toegedaan: dit zou kunnen betekenen dat de tram er definitief komt!

Hoe zit het precies? De provincie Groningen draagt het financiële beheer van de zogenaamde RSP-projecten. Dat zijn projecten waarvoor de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn worden gebruikt. De RegioTram is zo’n project. De gemeente Groningen draagt in totaal 80 miljoen Euro bij. De Provincie schijnt nu volgens de krant de gemeente vijf jaar uitstel te hebben verleend voor betaling van die bijdrage en dat geeft de gemeente financiëel heel wat lucht.
(more…)

Stadspartij zet zichzelf voor schut met decibel-verhaal

14-09-2012

De Stadspartij heeft zichzelf voor schut gezet met hun nieuwste stok om de RegioTram mee te slaan. In de media verscheen het bericht dat de partij extra geluidsisolatie wil aanbrengen in huizen langs de tramroutes als de trams geluid produceren boven 43 decibel. De partij wil de norm op 33 decibel zetten en vergeet gemakshalve dat dan elk huis waar momenteel een bus langsrijdt van isolatie mag worden voorzien.

Zelfs de meest geharde tramhater zal moeten toegeven dat trams minder lawaai maken dan bussen. Al was het alleen maar om het feit dat trams elektrische voertuigen zijn en bussen een verbrandingsmotor hebben. Maar niet alleen maken trams minder lawaai, ze komen ook nog eens minder vaak langs. Er rijden straks 16 trams per uur (op sommige delen 32), tegen soms wel 60 bussen nu. De Stadspartij wil dus huizen langs de tramroutes isoleren tegen minder lawaai dat minder vaak optreedt…

(more…)

Tramplan wordt mogelijk goedkoper

18-07-2012

De ‘eigenlijke dialoogfase’ van de aanbesteding nadert z’n einde. Met de twee consortia die nog in de race zijn om de tramlijn te mogen bouwen en exploiteren heeft het projectburo intussen meerdere gesprekken gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de aanbestedingsdocumenten nog iets zijn geoptimaliseerd, blijkt uit een brief (pdf) van het provinciebestuur. Zo komt er geen Singelbrug maar een Singeldam (zie dit bericht). Daarnaast zal het toekomstige trambedrijf minimaal 8 handhavers in dienst nemen tegen zwartrijders. Verder zal reclame aan de buitenkant van de tram zijn toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Ook op financieel gebied zijn er enkele wijzigingen. Zo krijgen de consortia een hogere kostenvergoeding, mede omdat door hun voorstellen het tramplan goedkoper lijkt te worden. (more…)

Alternatief voor trambrug Oosterhamrikkanaal

01-06-2012

B&W: Geen trambrug maar park, tussen Oosterhamrikkade en Bloemsingel

Als het aan B&W van Groningen ligt komt er geen trambrug over het Oosterhamrikkanaal, tussen de Bloemsingel en de Oosterhamrikkade. Dat blijkt uit een voorstel dat B&W (PDF) binnenkort aan de gemeenteraad doen. Tot nu toe werd in de plannen uitgegaan van een brug op deze locatie, waar nu de CiBoGa-boot ligt. B&W stellen voor het laatste gedeelte van het kanaal te dempen en hier een parkachtige omgeving te realiseren, met bomen en een vijver. Aan de rand van het nieuwe park is ruimte voor de tram richting Kardinge. (more…)

Utrecht vertramt drukke buslijnen

21-04-2012

Goed tramnieuws uit eigen land! Utrecht heeft vorige week besloten dat de sneltramlijn van Utrecht CS naar het universiteitscomplex De Uithof er definitief gaat komen. Gemeente en regio namen op 10 en 18 april 2012 unaniem een zogenaamd “Uitvoeringsbesluit” aan, waarmee het nu zeker is dat de lijn zal worden aangelegd. De tramlijn, die al jaren in ontwikkeling is, zal de derde tramlijn van Utrecht worden en vervangt de extreem overbezette buslijnen die momenteel naar De Uithof rijden.

Met de aanleg is plusminus 321 miljoen Euro gemoeid, waarvan ongeveer eenderde van het Rijk komt. De tram moet in 2018 gaan rijden.

Impressie De Uithoflijn. Foto van de Gemeente Utrecht

Impressie De Uithoflijn. Foto van de Gemeente Utrecht

(more…)

Extra onderzoek toont aan: Projectbureau RegioTram hanteert juiste broncijfers

17-04-2012

Op dinsdag 17 april 2012 publiceerde B&W de uitkomst van het onderzoek naar de briefwisseling tussen het college B&W en Stadjer Arthur Kamminga, dat werd aangekondigd na de commissievergadering Beheer en Verkeer van 21 maart. Inzet was de controle op de broncijfers en of die nog wel kloppen. De uitkomst van dit onderzoek is niet bepaald verrassend: de broncijfers van het projectbureau RegioTram zijn juist en actueel. Aan de cijfers van Kamminga mankeert echter het een en ander. (more…)

Tram wordt wellicht minder breed

05-04-2012

De tram wordt misschien geen 2,65 meter breed, maar 2,55 meter. Dat is net zo breed als de huidige stadsbus. Dit staat in de vernieuwde concept Outputspecificaties, die op 4 april door het Projectbureau RegioTram werd gepubliceerd.

De breedte voor de nieuwe trams was eerder vastgesteld op 2,64 tot 2,66 meter. Dit is een normale maat voor regiotrams die op bestaand spoor moeten kunnen rijden, maar ook veel nieuwe stadstrams hebben deze breedte. De vernieuwde specificaties stellen echter dat de tram tussen de 2,55 en 2,66 meter breed mag zijn. In het document Nota van Wijzigingen wordt aangegeven dat hiervoor is gekozen om de consortia de kans te geven aan te haken op reeds uitgezette tramorders.

Nou is er één trambedrijf die reeds nauw met het projectbureau RegioTram is verbonden en die een nieuwe tramorder heeft geplaatst. Dat is de Haagsche Tramweg Maatschappij, kortweg HTM. Zij gaan een deel van hun tramvloot binnenkort vervangen door de Siemens Avenio tram, die… 2,55 meter breed zal worden.

Of dit toeval is zal moeten blijken, maar feit is dat het voor de consortia stukken gunstiger is om ‘mee te liften’ op een bestaande bestelling, of om samen met een ander trambedrijf een order te plaatsen of uit te breiden, omdat meer trams een hogere korting per tram betekent. Voor de exploitatie is dat ook gunstig, omdat de twee trambedrijven in dat geval kennis kunnen delen en zelfs materieel kunnen uitwisselen.

Is dit de nieuwe Groninger tram?

Siemens Avenio, de nieuwste tram van de HTM en wellicht die van Groningen?

De Siemens Avenio is een 100% lagevloertram. Hij is verwant aan de Siemens Combino, die ook in Amsterdam rijdt. De tram is, zoals alle hedendaagse modellen, in vele lengten en breedten verkrijgbaar.