Archive for the ‘Opinie’ Category

Ophef over interview met wethouder De Vries

28-05-2012

Op zaterdag 26 mei 2012 verscheen er een interview met wethouder Frank de Vries (PvdA) in het Dagblad van het Noorden. Het interview ging over het inzetten van de RSP-gelden en het gebrek aan regie vanuit de provincie Groningen hierop. De compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn moeten voor 2020 ingezet zijn, maar aangezien de provincie daar volgens De Vries niet strak op stuurt, bestaat de kans dat dat niet gaat lukken. Het Noorden heeft dan niet alleen geen Zuiderzeelijn, maar ook geen spoorlijn Groningen-Heerenveen – en mogelijk geen RegioTram. Het geld vloeit dan terug naar Den Haag en dan heeft het Noorden voorgoed het nakijken. Dat zou niet alleen ronduit beschamend zijn, het zou een economische ramp betekenen. De Vries roept dus op tot meer samenwerking en meer leiding vanuit de provincie.

(more…)

Extra onderzoek toont aan: Projectbureau RegioTram hanteert juiste broncijfers

17-04-2012

Op dinsdag 17 april 2012 publiceerde B&W de uitkomst van het onderzoek naar de briefwisseling tussen het college B&W en Stadjer Arthur Kamminga, dat werd aangekondigd na de commissievergadering Beheer en Verkeer van 21 maart. Inzet was de controle op de broncijfers en of die nog wel kloppen. De uitkomst van dit onderzoek is niet bepaald verrassend: de broncijfers van het projectbureau RegioTram zijn juist en actueel. Aan de cijfers van Kamminga mankeert echter het een en ander. (more…)

Yes we tram!

06-04-2012

Veel Groningers begrijpen niet waarom er plannen zijn voor een tram in onze stad. Is een tram niet veel te duur? Zijn bussen niet veel goedkoper? Is een tram niet veel te groot en gevaarlijk? En is Groningen niet veel te klein voor een tram? Wij merken dat veel mensen het tramplan eigenlijk nog niet goed kennen. Zij baseren hun mening vaak niet op feiten, maar op vermoedens, angsten, wat zij van anderen horen en wantrouwen. Dat is jammer, want de plannen voor de tram zijn goed doordacht. In dit artikel zetten wij nog eens op een rijtje waarom de tram goed is voor Groningen. Maar ook elders op deze website kunt u lezen waarom wij de tram graag zien rijden. Wij hopen dat onze website u kan helpen om op basis van argumenten tot een oordeel over de tram te komen. (more…)

De RegioTram uitstellen: zijn er alternatieven?

25-02-2012

(Dit stuk is eerder verschenen op 3 september 2011, maar is helaas door het recent geconstateerde tekort in de begroting van 33 miljoen Euro weer actueel)

De gemeente Groningen staat voor een moeilijke financiële periode. Harde bezuinigingen, toegenomen verantwoordelijkheden, kortingen vanuit het Rijk en een aantal financiële tegenslagen (waaronder Meerstad, DaFinci en het Damsterdiep) hebben geleid tot twijfel over de haalbaarheid van enkele grote projecten. Gestreefd wordt om in ieder geval het sociale en, indien mogelijk, het culturele te beleid te ontzien. Daardoor blijft misschien niet genoeg geld over om diverse grote projecten te financieren.

Trams in Reims

Veelkleurige trams op de nieuwe tramlijn van Reims. In Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland schieten de nieuwe trambedrijven als paddenstoelen uit de grond.

De gemeente is betrokken bij meerdere grote projecten. Het woningbouwproject Meerstad is een project dat in uitvoering is en waar de Stad niet meer van af kan. Hoewel wordt overwogen  Meerstad kleiner uit te voeren, moet de gemeente vele miljoenen opzij zetten om haar verplichting te kunnen nakomen. De bouw van het omstreden Forum staat inmiddels op het punt om te beginnen. De reconstructie van de Zuidelijke Ringweg staat nog in de planning, maar deze wordt voornamelijk door het Rijk betaald. Bovendien is een betere doorstroming op de Ringweg van groot belang voor het hele noorden.

De politieke partijen in de Stad hebben het al laten doorschemeren: mocht de gemeente daadwerkelijk te weinig geld hebben om alle geplande projecten uit te voeren dan is de RegioTram het eerste project waarnaar gekeken wordt. Dat project zit nog in de voorbereidingsfase en kost de gemeente Groningen zo’n 50 miljoen euro(1). Maar is het wel verstandig om de RegioTram uit te stellen? Wat zijn de gevolgen als de RegioTram wordt uitgesteld? En zijn er misschien andere oplossingen mogelijk?

(more…)

Plan B brengt Stadspartij in verlegenheid

18-09-2011

In haar onophoudelijke strijd tegen de RegioTram heeft de Stadspartij het college van B&W van Groningen onlangs een absurde vraag gesteld. De partij vraagt het college om ‘burgerinitiatief Groningen’ geld te geven voor een eigen krant om daarmee Plan B te promoten. Het liefst evenveel geld als nodig is voor het maken van de Tramkrant die, zo stelt de Stadspartij, wethouder Dekker (persoonlijk?) verscheidene keren heeft uitgebracht.

(more…)

Provinciale Staten akkoord met RegioTram; aanbesteding kan beginnen

07-12-2010

Zojuist is bekend geworden dat de vergadering van de Provinciale Staten akkoord is gegaan met de aanleg van de RegioTram. Hiermee is voorlopig de laatste politieke barrière op weg naar de terugkeer van de tram in Groningen genomen. De aanbesteding kan beginnen!

De Partij van het Noorden, de VVD en D’66 waren de tegenstemmers, de rest ging akkoord. Daarmee is het voorstel om door te gaan met het project en daarvoor ook vanuit de provincie de nodige financiële middelen beschikbaar te stellen, met 36 tegen 7 stemmen aangenomen.

Wij willen vanuit GroningerTram.Com de Groninger bevolking van harte feliciteren. Hoewel lang niet iedereen er zo over denkt, heeft Groningen, zowel de stad als het ommeland, een grote stap voorwaarts gemaakt!

De Koppelingsvariant nader bekeken

21-02-2010

Bij de presentatie van het voorkeursrtracé voor Lijn 2 en het Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 kwam een interessante nieuwe variant naar voren; de Koppelingsvariant. Deze variant is naar voren gebracht door de Bewonersorganisatie Beijum (BOB), die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de plannen. (more…)

Spot de Intercity!

11-02-2010

Het beeld bestaat dat een regiotram zo groot (en zo zwaar) is als een trein. Op onze site hebben we dit misverstand natuurlijk al behandeld, maar toch deed de fractievoorzitter van D’66, Ton Schroor, dinsdagmiddag op OOG TV de uitspraak “Geen intercity op de Grote Markt“. D’66 is vóór een stadstram, maar tegen een regiotram. Als tegenargumenten draagt Schroor aan dat een regiotram te duur is, dat een regiotram niet ingepast kan worden in het Noordelijke spoornet en dat de regiotram te groot en zwaar is voor de stad. Zo vraagt Schroor zich af hoe het zou zijn als er een trein doorschiet de tramrails op!

Schroor chargeert nogal, natuurlijk, maar laten wij eens terug chargeren en er een spelletje van maken. We hebben twee foto’s mogen gebruiken van de website Haagstramnieuws.org. Eén van de voertuigen is een stadstrammetje, de ander is een regiotram. De vraag is simpel: Spot de Intercity! (more…)

Stadspartij draagt 19 punten aan tegen Regiotram

08-02-2010

GroningerTram.com blijft over het algemeen buiten de politieke discussie over de Regiotram. Onze voornaamste doelstelling is voorlichting, op onze site laten zien waarom Groningen veel baat kan hebben bij de tram. Zo heel af en toe komen er vanuit de lokale politiek ook geluiden over de Regiotram en voornamelijk van de tegenstand. Op 6 februari 2010 plaatste Robert Prummel, lijsttrekker van de Stadspartij, een weblog getiteld “Het grote bedrog of negentien redenen om niet in de valkuil van de Regiotram te vallen”.

In het artikel probeert hij Karin Dekker en haar boze tramplannen te ontmaskeren, maar hij draagt argumenten aan waar wij onze vraagtekens bij zetten.

(more…)

(Geen) alternatieven voor de tram

25-01-2010

Vanuit de Groninger bevolking, politiek of instellingen verschijnen af en toe plannen voor andere vervoersconcepten dan de tram. Zo hebben we de afgelopen maanden voorstellen gezien voor een kabelbaan, een bandentram en een geleidebus als de Phileas. Maar hoe interessant deze vervoersconcepten soms ook mogen lijken, geen daarvan biedt zo’n complete oplossing als de Regiotram. (more…)