Archive for the ‘Opinie’ Category

Is er toekomst voor de tram in Groningen?

13-12-2018

Het is inmiddels 2018 en de gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug. Groningen heeft massaal op GroenLinks gestemd, die dus de komende vier jaar de show mogen runnen. Een van hun verkiezingsitem was: de tram terug op de agenda. Maar hoe realistisch is dat? Is er wel een toekomst voor een tram in Groningen?

Dat hangt van een aantal factoren af.

Ten eerste: is er geld? Een tramlijn aanleggen is duur. Het vorige project, twee tramlijnen, kostte € 287 miljoen (en dus niet € 500 miljoen), waarvan ongeveer € 80 miljoen moest worden opgehoest door de gemeente Groningen, € 80 miljoen door de Provincie Groningen, € 10 miljoen door de Stuurgroep Regio Groningen-Assen en de rest kwam van het Rijk in de vorm van compensatiegelden voor de afgeblazen Zuiderzeelijn.
Maar dat was in 2012. Anno 2018 hangt het ervan af hoeveel budget de gemeente Groningen heeft voor een dergelijk project, en of er überhaupt wordt bijgesprongen door de Provincie, de Stuurgroep en/of het Rijk. Dit zal eerst duidelijk moeten worden voor er verder kan worden nagedacht.
En bovendien, stel dat er een plan wordt opgesteld. Er is gemiddeld vier jaar voor nodig voor er een spade in de grond gaat – hoe zit het dan met de prijzen die de bouwers rekenen? Zijn die nog wel van het niveau 2018, of zijn die inmiddels sterk gestegen?

Ten tweede: klopt het antwoord op de oorspronkelijke vraagstelling nog?
In 2006 was de vraagstelling: hoe kunnen we de binnenstad van Groningen het beste bereikbaar en aantrekkelijk maken? Het lijkt er niet op dat die vraagstelling veel is veranderd in de afgelopen jaren. Het beleid van de afgelopen jaren lijkt erop gericht te zijn de binnenstad meer tot een verblijfplaats te maken dan een winkelgebied. Daarmee is de bereikbaarheid een onverminderd belangrijk vraagstuk.
Maar is de RegioTram nog steeds het beste antwoord? Hoe liggen de criteria waarmee dat wordt bepaald inmiddels? Dat zal opnieuw moeten worden onderzocht. De technologie is voortgeschreden, de politieke verhoudingen zijn veranderd, de financiële situatie is anders, maar wellicht zijn er ook nieuwe inzichten. Is de auto nog wel zo onwenselijk, met de opkomst van elektrische auto’s, bijvoorbeeld? En hoe zit het met het beleid van shared space als je vrijliggende trambanen wilt aanleggen? Willen we nog steeds een RegioTram die de omliggende plaatsen met Groningen verbindt via het spoor, of past een smalsporig tramlijntje veel beter bij onze smalle, historische binnenstad? Allemaal vragen die meewegen bij het herformuleren van het beste antwoord.
Het is niet onrealistisch om te denken dat dat antwoord nog steeds een tram blijkt te zijn. Technologische ontwikkelingen zijn ook weer niet zodanig geweest dat een nieuw vervoersysteem de concurrentie zou kunnen aangaan. Vooral elektrische aandrijving is populair geworden en in Groningen rijden weer trolleybussen rond, maar die ontwikkelingen kunnen ook in trams worden ingezet en verder blijven de argumenten bus versus tram van kracht. De hoofdoverweging voor vertramming is nog steeds of er op de beoogde route genoeg passagiers zullen zijn, en dat is op buslijn 15 nu al het geval (het omslagpunt voor vertramming ligt op zo’n 15.000 reizigers per dag). Maar dat betekent niet onmiddellijk dat de RegioTram nog steeds de juiste tramsoort is. Wie weet is de situatie nu zodanig dat je beter voor een stadstram kunt gaan. Of een sneltram. Of misschien zelfs ondergronds, hoewel dat niet realistisch lijkt.
Het zal allemaal opnieuw onderzocht moeten worden. Het is dus geen kwestie van het plan RegioTram of Kolibri afstoffen, hoewel de uitkomst van het onderzoek nog steeds kan zijn om dat wel te doen.

Ten derde: gaat de politiek het wel volhouden? In 2012 zat het land in een financiële crisis en bleek de Groninger politiek niet standvastig genoeg om het project door te zetten. Wie zegt dat zo’n situatie zich over zes jaar niet weer voordoet?
En hoe zit het met het onderlinge vertrouwen en de lange termijn? Met het huidige kiezersgedrag en het lage vertrouwen in de overheid weet je maar nooit wie er over vier jaar de grootste is en wat die gaat doen. Voor hetzelfde geld wordt er dan weer keihard op de rem getrapt door de partij die dan weer de meeste zetels heeft. Je kunt daartegenin brengen dat politieke partijen weer wat meer een eigen smoel lijken te krijgen de laatste jaren, maar is dat genoeg?
En als we het toch over politiek hebben… durven we het nog wel aan in Nederland? De Uithoflijn in Utrecht is een betrekkelijk simpele tramlijn maar de aanleg ervan loopt financieel en bestuurlijk totaal uit de klauwen. De Noord-Zuidlijn, idem. Onze eigen Zuidelijke Ringweg dreigt dezelfde kant op te gaan. Het is natuurlijk wel zo dat er veel meer projecten binnen budget en zonder problemen worden opgeleverd dan dat er mislukken, maar mensen onthouden de mislukkingen en vergeten de successen. En de mensen zijn uiteindelijk wel degenen die kiezen. Gaat de politiek dat risico aan?

Kortom, het is geen kwestie van het project RegioTram weer van de plank te halen, af te stoffen en opnieuw te starten. Het is zaak eerst uit te zoeken of er geld is, of de gekozen oplossing nog wel de beste is, en of de politiek zichzelf sterk en volwassen genoeg acht om dit te kunnen bewerkstelligen.

Tot die tijd kan er feitelijk geen zinnig woord over worden gezegd.

Nieuwe wethouder Van Keulen sluit regiotram uit als alternatief

29-10-2012

De aankomende wethouder van verkeer Joost van Keulen wijst op voorhand een regiotram af als alternatief voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk. Dit blijkt uit het Prinsenhofakkoord (PDF) en uit de reacties op o.a. zijn weblog. Bij navraag of hij daarmee het project RegioTram bedoelde, of het OV-systeem regiotram, was hij duidelijk: “We gaan in de volle breedte met de partners in de regio naar de problematiek kijken. Daarbij is het systeem regiotram uitgesloten.” Het op voorhand uitsluiten van de regiotram is eigenlijk best merkwaardig, omdat de VVD het vorige college er juist van beschuldigde niet (genoeg) open te staan voor alternatieven…

Wat is nou ongewenst: de regiotram, of het plan RegioTram? En waarom?

De reden om de regiotram uit te sluiten, is volgens Van Keulen de beslissing van de gemeenteraad om niet door te gaan met het project. Ook die uitspraak wekt bij GroningerTram de nodige verbazing op. Het waren toch de kosten, niet de systeemkeuze, die het project de das om hebben gedaan? Het kan zijn dat Van Keulen hier namens de VVD sprak, omdat die altijd iets tegen de regiotram hebben gehad. Hun officiële standpunt was dat deze te groot was voor Groningen; de VVD wilde altijd al een kleinere variant van de tram. Overigens hebben ze dat standpunt nooit echt kunnen onderbouwen.
(more…)

Mooie brief Provincie zal niets uithalen. Geld moet er komen

04-10-2012

Op 2 oktober stuurde Gedeputeerde Staten een gepeperde brief (PDF) naar de gemeenteraad van Groningen. De brief riep op alsnog de RegioTram op de begroting te zetten. In een lange uiteenzetting werden de voordelen van de RegioTram, de nadelen van de alternatieven en de gevolgen van het schrappen van het project toegelicht.

De brief is goed, uitgebreid, terzake, confronterend en nutteloos. De inhoud van de brief is de meeste Stadse raadsleden namelijk welbekend. Maar daar gaat het ook niet om. Het probleem is niet dat de tram een slecht idee is, het probleem is dat er volgens een meerderheid van de gemeenteraad te weinig geld voor is.

En dát signaal was de provincie weer welbekend. Al in mei van dit jaar gaf wethouder De Vries een niet mis te verstane boodschap aan de provincie: neem meer regie over het project. De boodschap werd overigens wel degelijk misverstaan, maar De Vries kwam er niet voor niets mee. De uitspraken over het budget en de begroting waren kraakhelder: “we gaan een financieel probleem krijgen en dat kan opgelost worden, maar we kunnen het niet zelf”. Of dat terecht was of niet, kan bediscussieerd worden. Velen vinden dat de tram gewoon op de begroting had gekund, maar hoe het ook zij: het mondde uit in de coup van vorige week. De gok was voor een aantal partijen, die inmiddels de meerderheid vormden, toch te groot.

(more…)

Hoe Karins droom wreed werd verstoord

27-09-2012

Moeder Karin en vader Ton wonen, met hun 10 kinderen, al vele jaren in een oud en –inmiddels- veel te klein huis. Regelmatig lekt het dak, het tocht en de stookkosten zijn enorm. En hoewel de kinderen nu al met z’n tweeën of drieën een kamer moeten delen, is er een elfde kind op komst.

Al jaren hebben Karin en Ton gezocht naar een oplossing voor hun huisvestingprobleem. Na veel deskundigen te hebben geraadpleegd en alternatieven tegen elkaar te hebben afgewogen concluderen zij unaniem dat het laten bouwen van een nieuwe woning de beste oplossing is. Een mooi, modern en duurzaam huis dat groot genoeg is voor het hele gezin. Bovendien kan zo enorm op de stookkosten worden bespaard. Karin is dan ook al jaren intensief bezig om dit droomhuis voor elkaar te krijgen. Ze heeft een bouwkavel en een bouwvergunning geregeld, een architect een huis laten ontwerpen, en de bank zover gekregen om een hypotheek te verstrekken. Ook heeft ze enkele aannemers gevraagd om een offerte voor het te bouwen huis. Het is een spannende tijd, want deze week zullen de aannemers hun offertes indienen. Vrijwel niets staat hun droomhuis nog in de weg. (more…)

Groningen is te klein voor een tram

27-09-2012

De gemeenteraad van Groningen heeft in meerderheid ingestemd met het opstellen van een nieuwe begroting zonder tram. Dat was de uitkomst van een lange avond waarin het college B&W uit elkaar viel en de tramplannen plotseling niet meer door een meerderheid van de raad werd gesteund. De tram is daarmee nog niet officieel van tafel, maar de kans op redding door de provincie is non-existent. Alleen een grote zak geld kan het project redden, maar daarvoor zal geen meerderheid in de Provinciale Staten zijn te vinden. In het zicht van de haven is de tram dus gestrand.

Gewoon omdat de SP en D’66 niet durfden. Een andere reden is er niet. Ze zagen de tram wel zitten als oplossing, maar durfden de financiële risico’s niet aan. Ook niet na alle praktijkvoorbeelden, berekeningen, verzekeringen en vooruitzichten. Ook niet ondanks dat het geld er al wás. Ook niet na het aanbod van de provincie om uitstel tot betaling te verlenen. Ze durfden niet en lieten zich verleiden door de tram-oppositie tot een ware machtsovername. Het politieke spel werd feilloos uitgespeeld, de twee wethouders die het meeste politieke gewicht droegen, ruimden het veld. Omdat zij wél durfden? Omdat zij de toekomst wél met vertrouwen konden bezien? Misschien omdat zij wél vertrouwden op het harde werk van een klein leger aan professionals? Het zal wel gissen blijven, net als de toekomst van de Groninger politiek.

Welke gevolgen dit heeft, kunt u lezen in het artikel “Regiotram: het is nu of nooit“. In het kort: er komt geen RegioTram en de kans dat er ooit nog een OV-plan van tramkwaliteit komt, is nihil. Dus ook geen stadstram, bandentram, geleide bus of spoor-naar-Zernike. Er gebeurt niets en daarom raakt Groningen de komende jaren voller dan ooit met auto’s, fietsen en bussen. Leefbaarheid, milieu, veiligheid en bereikbaarheid nemen af; de kosten om het OV en het wegennet te onderhouden nemen toe. Groningen zal financieel niet in staat zijn om dat te verhelpen. Dat is de realiteit en daartoe hebben de bestuurders van Groningen ons allen nu veroordeeld. We mogen het ermee doen.

Zo voegt Groningen zich bij Leiden, Nijmegen en Zwolle, die hun tramprojecten ook zagen sneuvelen (zij het dat geen van allen zo dichtbij is gekomen als Groningen). Maastricht en Utrecht zijn vooralsnog de enigen die doorgaan met hun tramprojecten.

Voor het aanleggen van een tramnet is durf, ambitie en vooruitstrevenheid nodig. Die was er in het begin wel, maar bleek op het moment suprême niet aanwezig. En zo krijgen de tegenstanders achteraf toch nog gelijk. Groningen is te klein voor een tram. Niet qua oppervlak, inwoners of reizigers, maar qua geest.

RegioTram: het is nu of nooit

23-09-2012

In de week van 24 september wordt er meer bekend over de begroting van de gemeente Groningen. De discussie over het al dan niet schrappen van de RegioTram, zodat het gereserveerde geld gebruikt kan worden om andere tekorten mee aan te vullen, zal dan weer in alle hevigheid losbarsten.

Eén ding staat voorop: het is nu of nooit met de tram. Als er een streep door de tram wordt gezet, dan is de kans nihil dat er ooit een tram (of vergelijkbaar voertuig) gaat rijden in Groningen. Het is niet waarschijnlijk dat er een nieuw tramplan kan worden opgesteld, goedgekeurd en aanbesteed vóór 2020. In dat jaar vervallen de RSP-gelden, de compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn. Voor tramplannen is Rijkssteun onmisbaar; Stad en Regio kunnen de tram niet zelf betalen. Het verleden heeft echter aangetoond dat Den Haag geen interesse heeft in financiële steun aan Noordelijke openbaar vervoersplannen. Bovendien betekent het vervallen van de compensatiegelden dat Den Haag zegt: sorry Groningen, maar je hebt je kans gehad.

(more…)

Provincie schiet gemeente te hulp: RegioTram mogelijk gered

22-09-2012

Op zaterdag 22 september verscheen er een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden met de titel “Kans op breuk groter dan tram”. Verslaggever Richold Brandsma meldt in het artikel dat de provincie Groningen de gemeente financieel te hulp lijkt te zijn gekomen. De verslaggever wil desondanks benadrukken dat volgens hem het college eerder zal vallen dan dat de tram er komt. Wij zijn een andere mening toegedaan: dit zou kunnen betekenen dat de tram er definitief komt!

Hoe zit het precies? De provincie Groningen draagt het financiële beheer van de zogenaamde RSP-projecten. Dat zijn projecten waarvoor de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn worden gebruikt. De RegioTram is zo’n project. De gemeente Groningen draagt in totaal 80 miljoen Euro bij. De Provincie schijnt nu volgens de krant de gemeente vijf jaar uitstel te hebben verleend voor betaling van die bijdrage en dat geeft de gemeente financiëel heel wat lucht.
(more…)

Stadspartij zet zichzelf voor schut met decibel-verhaal

14-09-2012

De Stadspartij heeft zichzelf voor schut gezet met hun nieuwste stok om de RegioTram mee te slaan. In de media verscheen het bericht dat de partij extra geluidsisolatie wil aanbrengen in huizen langs de tramroutes als de trams geluid produceren boven 43 decibel. De partij wil de norm op 33 decibel zetten en vergeet gemakshalve dat dan elk huis waar momenteel een bus langsrijdt van isolatie mag worden voorzien.

Zelfs de meest geharde tramhater zal moeten toegeven dat trams minder lawaai maken dan bussen. Al was het alleen maar om het feit dat trams elektrische voertuigen zijn en bussen een verbrandingsmotor hebben. Maar niet alleen maken trams minder lawaai, ze komen ook nog eens minder vaak langs. Er rijden straks 16 trams per uur (op sommige delen 32), tegen soms wel 60 bussen nu. De Stadspartij wil dus huizen langs de tramroutes isoleren tegen minder lawaai dat minder vaak optreedt…

(more…)

De Oosterstraat: wordt er wel geluisterd?

27-08-2012

Hoegestoordkunjezijn.nl” heet de nieuwste anti-tramwebsite van Groningen. De heer Boonstra uit de Oosterstraat is boos op de gemeente omdat die de RegioTram-plannen doorzet. Daarom krijgen de burgemeester en de wethouders er flink van langs op gratis verkrijgbare kaartjes en posters. Volgens de heer Boonstra luisteren B&W niet naar de ondernemers en trekken zij zich niets aan van de problemen die de ondernemers in de binnenstad door de aanleg van de tram gaan krijgen.

Klopt dat? Wordt er door het bestuur niet naar de ondernemers geluisterd, zoals de heer Boonstra beweert? (more…)

RTV Noord onderzoekt andere tramsteden!

08-06-2012

Met genoegen zag ik de titel “Tram roept elders ook veel protest op” op RTV Noord. Zeker toen ik de eerste alinea las, dacht ik: “Fijn! Eindelijk een artikel over andere tramsteden!”

Maar helaas. Het artikel, en het bijbehorende audioverslag, ging niet over geslaagde tramprojecten in andere steden. Het ging niet over de tegenstanders in die plaatsen, die als een blad aan de boom omdraaiden toen de tram eenmaal in dienst was. Nee, het artikel was bedoeld om de Groninger voor te bereiden op het eventuele afblazen van het RegioTramplan, door te suggereren dat Nijmegen en Leiden soortgelijke tramplannen hadden als Groningen. En dat daar de tramprojecten zijn afgeblazen wegens te hoge kosten in deze economisch moeilijke tijden.  (more…)