Archive for the ‘Mededeling’ Category

Definitief geen tram in Groningen

29-10-2012

Op 29 oktober 2012 heeft de gemeenteraad van Groningen definitief besloten af te zien van een tram in de stad Groningen. Het project wordt binnen een maand stopgezet. Daarvoor wordt nog wel overlegd met de provincie, die totaal gefaald heeft om in te grijpen, maar ook zonder hun goedkeuring is het verhaal RegioTram voorbij. De raad zegt nu op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem.

In een tramsysteem of vergelijkbaar vervoerssysteem kan deze vrijwel zeker niet meer gevonden worden. Qua geld wordt het alleen al een moeilijke opgave. Het stopzetten van het project gaat gepaard met het verlies van bijna de helft van het beschikbare budget. Bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat er voor 2020 een nieuw plan zover is als de RegioTram dat tot voor kort was. Na 2020 vervalt de voor dergelijke projecten noodzakelijke rijkssteun en Groningen heeft zeer slechte ervaringen met subsidieaanvragen voor openbaar vervoersystemen, zodat het onrealistisch is te verwachten dat na 2020 een tramplan op rijkssteun kan rekenen.

Naast het geld, is de reputatie van de gemeente te slecht geworden om een systeem van tramkwaliteit te kunnen laten slagen. Het vertrouwen tussen Stad en provincie/regio, die mede-investeerders zijn, heeft door deze eenzijdige actie een fikse deuk opgelopen. Ook de credibility van de gemeente Groningen als zakenpartner voor het bedrijfsleven is sterk verminderd. De lokale politiek heeft bewezen niet stabiel genoeg te zijn en op het moment suprême bovendien over onvoldoende doorzettingsvermogen te beschikken. Dat kan jarenlang meewegen bij de beslissing al dan niet op aanbestedingen in te schrijven. Een consortium heeft als handelspartner in eerste instantie de overheid – en die van Groningen heeft zich als onbetrouwbaar bewezen. Al deze zaken moeten vóór een nieuw project gerepareerd worden en dan is zeven jaar plotseling érg weinig tijd. Zeker omdat de komende anderhalf jaar qua politiek vrij beleidsarm worden en de steun onder de bevolking op z’n laagst is (wat normaal is in deze fase van een tramproject).

Geen tram, dus. Wat overblijft, zijn lapmiddelen. Groningen heeft nu geen andere keuze meer dan met bestaande middelen het beste ervan te maken. Misschien nog een busbaan hier, een busstrook daar, misschien nieuwe aandrijvingen (hybride bussen), maar geen rigoreuze aanpak van het openbaar vervoer.

Hiermee zit ook onze taak erop. Wij danken u voor de aandacht en alle steunbetuigingen. Deze site zal blijven bestaan als archief en als bibliotheek voor eventuele andere tramprojecten.

Vanuit Groningen, tot ziens!

Groningen is te klein voor een tram

27-09-2012

De gemeenteraad van Groningen heeft in meerderheid ingestemd met het opstellen van een nieuwe begroting zonder tram. Dat was de uitkomst van een lange avond waarin het college B&W uit elkaar viel en de tramplannen plotseling niet meer door een meerderheid van de raad werd gesteund. De tram is daarmee nog niet officieel van tafel, maar de kans op redding door de provincie is non-existent. Alleen een grote zak geld kan het project redden, maar daarvoor zal geen meerderheid in de Provinciale Staten zijn te vinden. In het zicht van de haven is de tram dus gestrand.

Gewoon omdat de SP en D’66 niet durfden. Een andere reden is er niet. Ze zagen de tram wel zitten als oplossing, maar durfden de financiële risico’s niet aan. Ook niet na alle praktijkvoorbeelden, berekeningen, verzekeringen en vooruitzichten. Ook niet ondanks dat het geld er al wás. Ook niet na het aanbod van de provincie om uitstel tot betaling te verlenen. Ze durfden niet en lieten zich verleiden door de tram-oppositie tot een ware machtsovername. Het politieke spel werd feilloos uitgespeeld, de twee wethouders die het meeste politieke gewicht droegen, ruimden het veld. Omdat zij wél durfden? Omdat zij de toekomst wél met vertrouwen konden bezien? Misschien omdat zij wél vertrouwden op het harde werk van een klein leger aan professionals? Het zal wel gissen blijven, net als de toekomst van de Groninger politiek.

Welke gevolgen dit heeft, kunt u lezen in het artikel “Regiotram: het is nu of nooit“. In het kort: er komt geen RegioTram en de kans dat er ooit nog een OV-plan van tramkwaliteit komt, is nihil. Dus ook geen stadstram, bandentram, geleide bus of spoor-naar-Zernike. Er gebeurt niets en daarom raakt Groningen de komende jaren voller dan ooit met auto’s, fietsen en bussen. Leefbaarheid, milieu, veiligheid en bereikbaarheid nemen af; de kosten om het OV en het wegennet te onderhouden nemen toe. Groningen zal financieel niet in staat zijn om dat te verhelpen. Dat is de realiteit en daartoe hebben de bestuurders van Groningen ons allen nu veroordeeld. We mogen het ermee doen.

Zo voegt Groningen zich bij Leiden, Nijmegen en Zwolle, die hun tramprojecten ook zagen sneuvelen (zij het dat geen van allen zo dichtbij is gekomen als Groningen). Maastricht en Utrecht zijn vooralsnog de enigen die doorgaan met hun tramprojecten.

Voor het aanleggen van een tramnet is durf, ambitie en vooruitstrevenheid nodig. Die was er in het begin wel, maar bleek op het moment suprême niet aanwezig. En zo krijgen de tegenstanders achteraf toch nog gelijk. Groningen is te klein voor een tram. Niet qua oppervlak, inwoners of reizigers, maar qua geest.

Nu ook een pro-RegioTram poster!

06-04-2012

Op 4 april 2012 lanceerde de heer J. Mostertman zijn website www.tramnoway.nl. Hij riep alle Groningers op om massaal de Tram No Way-poster te downloaden, af te drukken en op het raam te plakken.

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen tegenstanders van de tram zo’n mogelijkheid krijgen. Wij vinden dat ook de voorstanders van het RegioTram-project hun standpunt moeten kunnen uitdragen!

Daarom doen wij een oproep aan alle Stadjers en Ommelanders die de RegioTram een warm hart toedragen, om onze poster te downloaden, uit te printen en voor het raam te hangen! 

Download ‘m hier: Yes we tram! (PDF)

(more…)

GroningerTram.Com nu ook op Twitter!

19-09-2011

GroningerTram.Com is nu ook via Twitter te volgen! Klik op onderstaande knop om naar onze Twitter-pagina @GroningerTram te gaan.

GroningerTram volgen op Twitter

UPDATE: Groninger trams zonder bestuurder

01-04-2010

De meeste lezers hadden het al in de gaten; dit bericht was natuurlijk een 1 april-grap. Maar wie weet, rijden er over een jaar of 50 echt trams met een geautomatiseerd besturingssysteem door de Stad. Helemaal onmogelijk is zoiets natuurlijk niet…

Besluiten de gemeenteraad en provinciale staten in juni/juli daadwerkelijk tot de aanleg van de tramlijnen 1 en 2 dan krijgt Groningen een internationale primeur. De trams die in Groningen gaan rijden zullen een geautomatiseerd besturingssysteem krijgen. Een trambestuurder komt er niet meer aan te pas. Dat verklaarde directeur Menno Ohlman van het Tram Bureau. (more…)

Veel succesvolle voorbeelden voor Groningen

17-03-2010

Op GroningerTram.com hebben we de afgelopen maanden verschillende tramsteden in Europa behandeld. Vooral sinds de eeuwwisseling wordt in veel steden de tram (her)ingevoerd. Op onderstaande kaart een overzicht van de steden die in de rubriek ‘Andere tramsteden’ aan de orde zijn geweest. Duidelijk is te zien dat niet alleen hele grote steden een tram invoeren. Ook steden die even groot zijn als Groningen of zelfs veel kleiner introduceren een moderne tram.

Over de website, updates, feestdagen

22-12-2009

Groningertram.com is inmiddels een maand online. Dankzij de  media en artikelen op andere websites hebben veel mensen onze website gevonden. Door aandacht in onder meer het Dagblad van het Noorden en op Oog TV (zie de pagina ‘media-aandacht‘) kwamen er vooral in de laatste week van november veel mensen de website bekijken. (more…)