Nieuwe wethouder Van Keulen sluit regiotram uit als alternatief

by

De aankomende wethouder van verkeer Joost van Keulen wijst op voorhand een regiotram af als alternatief voor het oplossen van het bereikbaarheidsvraagstuk. Dit blijkt uit het Prinsenhofakkoord (PDF) en uit de reacties op o.a. zijn weblog. Bij navraag of hij daarmee het project RegioTram bedoelde, of het OV-systeem regiotram, was hij duidelijk: “We gaan in de volle breedte met de partners in de regio naar de problematiek kijken. Daarbij is het systeem regiotram uitgesloten.” Het op voorhand uitsluiten van de regiotram is eigenlijk best merkwaardig, omdat de VVD het vorige college er juist van beschuldigde niet (genoeg) open te staan voor alternatieven…

Wat is nou ongewenst: de regiotram, of het plan RegioTram? En waarom?

De reden om de regiotram uit te sluiten, is volgens Van Keulen de beslissing van de gemeenteraad om niet door te gaan met het project. Ook die uitspraak wekt bij GroningerTram de nodige verbazing op. Het waren toch de kosten, niet de systeemkeuze, die het project de das om hebben gedaan? Het kan zijn dat Van Keulen hier namens de VVD sprak, omdat die altijd iets tegen de regiotram hebben gehad. Hun officiële standpunt was dat deze te groot was voor Groningen; de VVD wilde altijd al een kleinere variant van de tram. Overigens hebben ze dat standpunt nooit echt kunnen onderbouwen.

Voor de rest van de tegenstanders in de raad waren (naast politieke redenen) de hoge kosten het grootste probleem van het project. Die waren hoog omdat er niet een, maar twee tramlijnen tegelijk zouden worden aangelegd. Bij veel nieuwe tramsteden wordt met maar één lijn begonnen en blijven de investeringskosten onder de 200 miljoen Euro. Oorspronkelijk zou dat in Groningen ook gebeuren, maar het RSP-geld zorgde ervoor dat Groningen direct twee tramlijnen plande. Dat was gunstiger, maar had tot gevolg dat de politiek het financiële gewicht niet wilde dragen.

De kosten lijken dus het grootste probleem te zijn geweest. Het is dus sterk de vraag of de raad in meerderheid nog steeds tegen zou zijn, als er niet twee, maar slechts één lijn zou worden aangelegd. Ook als dat nog steeds een regiotramlijn zou zijn geweest. Legt de wethouder dus de nadruk op het verkeerde?

Regiotram versus stadstram
Er komt nog iets bij kijken. De twee aanbestede tramlijnen zijn eigenlijk stadstramlijnen. Pas vanaf 2020 zouden er ook regiotrams op gaan rijden, maar tot die tijd zouden ze het domein zijn van ‘normale’ stadstrams. Allicht zouden de tramlijnen wat zwaarder worden uitgevoerd dan normale stadstramlijnen en zouden er minder haltes op komen dan had gekund, maar per saldo is het verschil niet zo heel erg groot. Het is onbekend voor hoeveel Euro per kilometer de consortia de tramlijnen hadden kunnen aanleggen. Met ruim 26 miljoen Euro per kilometer hanteerde het projectbureau een extreem ruim bedrag. Mulhouse in Frankrijk, waar eveneens een regiotram rijdt, heeft 22 miljoen Euro per kilometer gekost. Stadstramlijnen kosten niet zo heel veel minder: gemiddeld 20 miljoen Euro per kilometer. Nou is het in Groningen, met zijn zompige bodem op veel plekken, een goed idee om een zware fundering te hanteren. Iedereen kent de verzakte bushaltes op de Grote Markt en het Damsterdiep nog wel en ook de Groninger tram vroeger had zeer veel te lijden van slecht gefundeerde trambanen. Bovendien is het maar de vraag of de kosten lager zullen zijn (en de middelen toereikend) als er een nieuwe lijn moet worden ontworpen en aanbesteed. Het is al met al geen slecht idee om de huidige aanbesteding toch in het achterhoofd te houden, mede gelet op de 40 miljoen Euro die verloren gaat als deze definitief wordt stopgezet. Als het de kosten zijn die de RegioTram hebben doen mislukken, dan kan daar een mouw aan worden gepast door eerst maar één lijn aan te leggen.

Bij navraag ontwijkt wethouder Van Keulen deze mogelijkheid echter een beetje. Hij werpt tegen dat “dan de helft van het probleem wordt opgelost en de andere helft niet”. Het is niet helemaal duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt, maar hij lijkt dat dus niet echt als mogelijkheid te zien. Natuurlijk worden alle opties (behalve de regiotram) door hem opengehouden. Toch is het jammer dat deze mogelijkheid, die de gemeente miljoenen en miljoenen Euro’s kan schelen en de Stad toch een oplossing geeft voor het bereikbaarheidsprobleem, niet meer aandacht krijgt. Laten we hopen dat de harde uitspraak “deze tram komt er niet”, geen betrekking heeft op álle facetten van het project RegioTram. Wat hoop biedt, is de uitspraak dat bruikbare onderdelen van het project RegioTram meegenomen zullen worden.

Polarisatie
Door het vervoersconcept regiotram op voorhand af te wijzen bij de zoektocht naar alternatieven, stevent Van Keulen overigens ook al dan niet bewust af op een confrontatie met de regio. Die is nog steeds van mening dat de regiotram het beste en goedkoopste oplossing biedt voor Stad en Ommeland. In het Prinsenhofakkoord staat: “Scherp gepolariseerde verhoudingen tussen politieke stromingen, tussen gemeenteraad en college, tussen gemeente en Stadjers en tussen stad en provincie moeten tot het verleden gaan behoren,” maar op deze manier lukt dat niet echt.

Nou zijn er twee mogelijkheden die boven alle alternatieven uitspringen: doorgaan met Raamwerk RegioRail (inclusief regiotram), of terugkeren naar het STOV/Kolibri-concept van 2002. Deze laatste bestond uit twee stadstramlijnen en een aantal ingrepen op de noordelijke spoor- en busverbindingen. Een deel van het Raamwerk is al uitgevoerd, namelijk de spoorlijn naar Veendam, maar deze was ook opgenomen in STOV/Kolibri. Het grote verschil is fysieke doorkoppeling. De Stad wil geen regiotram en sluit deze dus uit; de regio wil deze wel. De Stad heeft daarbij de minst sterke kaarten in de handen. Het staat best zwak in de redenen om geen regiotram te willen. Het probleem leek toch echt geld te zijn, niet de systeemkeuze. Bovendien zijn de redenen om specifiek geen regiotram te willen, niet bepaald sterk onderbouwd.

Er is nog een kleine kans dat er alsnog een tram komt in Groningen, maar deze is afhankelijk van hoe er met de lopende aanbesteding wordt omgegaan. Als deze 100% wordt stopgezet, dan is er geen geld, tijd, draagvlak en vertrouwen meer voor een tramsysteem in de nabije toekomst. Er zal dan met lapmiddelen iets aan het bereikbaarheidsprobleem moeten worden gedaan, maar er is dan geen mogelijkheid meer om het ook echt op te lossen. Voor beide mogelijkheden, stadstram of toch regiotram, kan er echter nog gebruik worden gemaakt van de huidige aanbesteding. Het is helaas maar de vraag of de nieuwe college überhaupt een tram wil… want het woord lijkt op het Stadhuis een beetje taboe te worden.

2 Reacties to “Nieuwe wethouder Van Keulen sluit regiotram uit als alternatief”

 1. Martin Wiersema Says:

  Tot slot nog enkele stellingen over de “tram” op Stand.nl:

  http://www.stand.nl/stellingen/Politiek/Het-tramproject-Groningen-te-snel-afgeblazen

  http://www.stand.nl/stellingen/binnenland/de-regiotram-een-goed-idee-groningen

  groet,
  Martin

 2. Martin Wiersema Says:

  Als ik het goed begrijp wordt het project Regiotram nu opgedoekt door het college van B en W, en zijn de woorden “tram” en “regiotram” gelijkgesteld aan besmettelijke ziektes!
  Maar men is zich nog steeds bewust van het bereikbaarheidsprobleem van de stad Groningen!!

  Maar wacht eens even, daar was toch 20 jaar geleden dat tramsysteem voor bedacht? Overgebleven als goedkoopste na doorrekenen van diverse varianten, ook met bussen!

  Dat doet me denken aan een bekend kinderliedje…..

  D’r zit een gat in de emmer, Angelquieje, Angeliqueje
  d’r zit een gat in de emmer, Angelquieje, een gat
  Nou, maak ‘m dan Jopie, Clown Jopie, Clown Jopie
  nou, maak ‘m dan Jopie, Jopie, maak ‘m
  Met wat zal ik ’t maken, A, A
  met wat zal ik ’t maken A, met wat
  Met een stokje, ClJ, CLJ,CLJ
  met een stokje CLJ,CLJ met een stok
  “t Stokje is te dik ,A.A. 
  “t stokje is te dik A.veel te dik
  Oh,oh,dan snij je het af, Cl,CLJ
  dan snij het af,CLJ snij het af……….

  en zo gaat het nog even door, om uiteindelijk weer bij het “begin” uit te komen:

  D’r zit een gat in de emmer, Angelquieje, Angeliqueje
  d’r zit een gat in de emmer, Angelquieje, een gat!!!!!!!

  De goede lezer zal begrijpen dat “het gat in de emmer” het bereikbaarheidsprobleem van de stad Groningen symboliseert, dat er na die 20 jaar nog steeds keihard is.

  Dus: Groningen, pak onmiddellijk dit project weer op en ga aan de slag, eventueel onder een andere naam (bijvoorbeeld OV project), zodat het toch binnen redelijke termijn operationeel is.
  ———————————————————————————————————————————

  Je kunt het ook anders zeggen zoals B.E. Doedens deed in het Dagblad v/h N:

  41 miljoen over de balk gesmeten. Mag de burger van de stad dat even afrekenen met de raadsleden die ineens tegen de tram waren. En krijgen we nu een stad die meerdere projecten maar half afmaakt als de financiën tegenvallen? Ring Zuid te duur, we laten de weg maar half afgemaakt liggen? Forum te duur, we staken de bouw als we halverwege zijn. Feest voor de burgers is het pas als de Stad bestuurders krijgt die een eenmaal begonnen werk ook af durven te maken, ook tegen de stroom in!

  Zo is het maar net!

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: