Tunnelvisie

by

De informateur Johan Remkes heeft in de afgelopen week tweemaal een foute constatering gedaan over het project RegioTram. Eerst zei hij dat er geen alternatieven onderzocht waren voor de tram, daarna zei hij dat het college voor wat de tram betreft aan ‘tunnelvisie’ had geleden. In de raadsvergadering van 23 oktober 2012 zei hij: “De afgelopen anderhalf jaar werden alternatieven voor de RegioTram door het college voorzien van een ‘njet’. In andere beleidskwesties noemen wij dat ‘tunnelvisie’. Er is via één oplossingrichting naar een probleem gekeken. Aan het eind van die tunnel kom je dan in de problemen.”

Nou valt het niet van Remkes te verwachten dat hij in die korte tijd dat hij hier bezig is, alle ins en outs omtrent het tramproject kent. Wat dat betreft is de zekerheid waarmee hij deze stelling deponeert, merkwaardig. De uitspraak is waarschijnlijk gebaseerd op het standpunt van zijn lokale partijgenoten. De VVD beweert al jaren (onterecht) dat het college veel te gefixeerd is op de regiotram als systeemkeuze.

Er is echter geen enkele sprake geweest van tunnelvisie bij het college. Bij tunnelvisie (ook wel ‘oogkleppen’ genoemd) worden signalen, onderzoeken of conclusies genegeerd omdat het niet past bij het beoogde doel. Dit verwijt wordt het college al jaren gemaakt door de tegenstanders van de tram (inclusief de VVD), maar die hebben dat nooit fatsoenlijk kunnen onderbouwen en bewijzen. Integendeel, de beschikbare bewijzen ontkrachten juist het idee van tunnelvisie. De onderzochte alternatieven voor de tram, zoals het busknopenmodel, Plan B, de dubbelgelede bus en ook de door de VVD zo vurig gewenste(!) Translohr bandentram, tonen juist aan dat op basis van cijfers en feiten de regiotram de betere oplossing is. Het college streeft dus niet rechtlijnig en koppig z’n doel na zonder oog voor alternatieven. Het college heeft op basis van de beschikbare informatie, weloverwogen de beslissing genomen om door te gaan op de ingeslagen weg.

De tegenstanders beweren luidkeels dat het anders is en dat bijvoorbeeld Plan B wel degelijk goedkoper is, maar wie zich baseert op de beschikbare informatie, komt toch echt op andere conclusies uit. Dat tegenstanders die informatie negeren of met verdachtmakingen zwart proberen te maken, hoort vervolgens niet relevant te zijn.

Het toont maar weer eens aan dat beeldvorming de afgelopen weken de voorkeur heeft gekregen boven feiten en cijfers. Het project RegioTram is er al door gesneuveld. Het is voor Groningen niet te hopen dat het de trend wordt, want in deze crisistijd is er behoefte aan openheid, helderheid, eerlijkheid en verstand. Niet aan denkbeelden en drogredenen.

10 Reacties to “Tunnelvisie”

 1. Bert Says:

  Misschien een misverstand dat ik een tegenstander ben van de tram of RegioTram. Dat ben ik niet omdat ik primair ga voor een duurzaam en financieel haalbaar vervoersysteem. Een (regio)tram kan in principe prima een belangrijk onderdeel zijn van dit systeem.
  Ook ik vind dat je niet simpel een oordeel geven en keuze kunt maken en een goede basis in de vorm van veel onderzoek is ook nodig.
  Ik vind wel dat het proces en de uitkomsten vanuit dit proces zo transparant moeten zijn dat de keuze die wordt gemaakt ook gevolgd kan worden voor meer dan alleen de opstellers van de rapporten. Ik vraag me echt af of onze raadsleden wel voldoende kennis hadden en inzicht hebben gekregen om zelfstandig alle berekeningen (te laten) controleren.
  En als burger/kiezer wil ik dat deze raadsleden ook weer zo transparant zijn over hun keuzes en de argumenten die ze daarbij hebben meegenomen.

 2. Bert Says:

  Als je alleen uitkomsten van modellen ziet voor voorspellingen is er geen goede basis om de betrouwbaar van deze modellen in te schatten. Helaas geven de rapporten ook geen inzicht in de betrouwbaarheid van deze modellen. En de experts doen ook geen uitspraken over de betrouwbaarheid van de gebruikte modellen.

 3. Bert Says:

  Ik bedoel inzicht in de wijze waarop de gehanteerde modellen functioneren waarmee aantallen tramreizigers per lijn zijn ingeschat voor 2020 Ik heb in de rapporten niet een uitgebreide beschrijving gezien van deze modellen met relevante gehanteerde variabelen en constanten. Ook heb ik nooit gelezen hoe goed deze modellen reizigersontwikkeling ex post kunnen simuleren b.v. op basis invoergegevens 1980 de actuele reizigersvraag voor 1990 t/m 2010 zijn ingeschat.

  • Karrs Says:

   En u vertrouwt niet op het oordeel van de experts achter de rapporten, die die gegevens ongetwijfeld wel bij de hand hebben?

 4. Bert Says:

  Juist de PvdA en ook GroenLinks had door willen gaan met de regiotram. SP en D66 hebben bewust besloten na de verkiezingen om de stekker uit het project te trekken. Zonder verkiezingen was voor de zomer het college gevallen.

  Ik weet dat er veel studies zijn gedaan naar de alternatieven voor de RegioTram. Helaas zijn alle studies zowel voor de RegioTram als voor de alternatieven gebaseerd op ondoorzichtige en ontoegankelijke modellen. Deze modellen geven een verwachte toekomstige vervoersvraag in 2020 maar ik heb tot nu toe niet gezien dat deze modellen ook de ontwikkelingen van de laatste 20 jaar goed kunnen simuleren. Vertrouwen in een model is gevraagd van de lezer maar dan is eerst transparante controle vereist!

  • Karrs Says:

   Die zijn er geweest. De vervoerswaardestudie is door verschillende onafhankelijke onderzoeksbureaus onderworpen aan second opinions en als degelijk bestempeld. Kijkt u hier voor de laatste relevante Second Opinion aangaande o.a. de verwachte vervoerswaarde: http://www.regiotram.nl/bibliotheek/20120717-second-opinion-derde-actualisatie-business-case.pdf

   Ik weet dat het populair is bij de tegenstanders om dat soort onderzoeken en second opinions te bagatelliseren en te schofferen, maar dat is in mijn opinie zeer kinderachtig en totaal niet serieus te nemen. De bevindingen van dergelijke bureaus zijn professioneel, feitelijk en controleerbaar; de verdachtmakingen van de tegenstanders zijn meestal nogal goedkoop en schreeuwerig. Als er nou met cijfers en feiten werd geantwoord was het wat anders.

   Verder zal er altijd sprake zijn van selectieve informatie-analyse. Voorstanders en tegenstanders hebben daar allebei last van: sommige informatie, zeker informatie die tegen de heersende veronderstellingen ingaan, wordt niet opgenomen of op voorhand als onwaar danwel onzinnig beschouwd. Het enige dat daartegen helpt, is het zoveel mogelijk objectief onderbouwen en laten controleren van de informatie. Het is dan niet zinnig vol te houden dat er gebruik wordt gemaakt van onjuiste, vage of ondoorzichtige gegevens.

   Interessant genoeg is dat laatste juist wél waar de tram over is gevallen. Denkbeelden, niet feiten en cijfers.

 5. Freddy Soer Says:

  Kunnen we de tram nog redden? Zoals het in de jaren 60 in Nederland (opheffen Blauwe Tram) en jaren 80 in België (verdwijnen buurtspoorwegen) dit historische vergissingen bleken, zal deze kortzichtige beslissing tot het niet-aanleggen van de tram in Groningen, ook de geschiedenisboeken ingaan als één van de grootste vergissingen ooit gemaakt op het gebied van openbaar vervoersbeleid..

  • Karrs Says:

   Nee, ik vrees van niet. Want eveneens net als toen, is de waan van de dag anders. De tram gaat niet door om redenen die niets te maken hebben met het project zelf maar met waanbeelden. Maar die informatie landt momenteel niet bij de veroorzakers.

   Het enige dat het project nog kan redden is een forse financiële injectie door de provincie, maar hoe langer het duurt, hoe minder hoop ik daarop heb.

 6. Freddy Soer Says:

  Ik sluit me volledig bij Martin aan; het is toch bijzonder treurig, dat dit inderdaad veelbelovend project op basis van kortzichtigheid en ongefundeerde angsten – daar heb je weer de facts-free politics waar SP en D66, met als grote voorbeeld de Stadpartij (die trouwens op bijna alles wat met vooruitgang te maken heeft tegen is), op het allerlaatste moment de nek is omgedraaid… Hoewel ik nog altijd een paar sprankjes hoop heb vanuit de provincie, met name de gedeputeerden Mark Boumans en William Moorlag, die zich net als de overige gedeputeerden bijzonder geschoffeerd zullen voelen door de gemeenteraad, en terecht.
  Helaas heeft de PvdA een bijzonder dubieuze rol gespeeld in deze historische vergissing van het intrekken van de steun aan het tramproject, wat ik ze op hun website heb laten weten, onbegrijpelijk en onvergeeflijk hoe je als partij zo’n draai kunt maken uit louter machtsargumenten. De PvdA mag over een aantal jaren gaan uitleggen, waarom er eerst 31 miljoen euro wordt uitgegeven aan voorbereidingskosten, dat uiteindelijk voor niets blijkt te zijn geweest, om nog maar te zwijgen over de voor de tram gereserveerde Rijksgelden die weer zullen terugvloeien naar Den Haag..

 7. Martin Wiersema Says:

  Het lijkt er op dat het “tramboek” in Groningen nu definitief gesloten is! met dank aan de PvdA, die in dit dossier wel een heel slechte rol heeft gespeeld. Dit heb ik hen ook laten weten, voor wat het waard is, want ze zitten wel weer gewoon in het gerestaureerde college!

  Wat regio en provincie nog kunnen doen? niet veel vrees ik.

  Ik blijf het heel treurig vinden dat zo’n veelbelovend project vlak voor de deadline wordt afgebroken met als enige motivatie “te duur” en nog een verzonnen argument “tunnelvisie”, waarbij het oorspronkelijke doel (betere bereikbaarheid) kennelijk niet meer telt.
  Maar het probleem is er nog steeds, zelfs informateur Remkes beaamde dit. Maar hoe dit dan ingevuld moet worden………Tsja, dan begint alles weer opnieuw! Doet me denken aan dat liedje: There is a hole in the bucket! (er is een gat in de emmer), dat komt ook steeds weer bij het beginpunt uit (Ha ha ha, inderdaad toch maar blijven lachen, want daar heeft het in dit project vooral aan ontbroken: Enthousiasme, bevlogenheid etc, etc.

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: