Mooie brief Provincie zal niets uithalen. Geld moet er komen

by

Op 2 oktober stuurde Gedeputeerde Staten een gepeperde brief (PDF) naar de gemeenteraad van Groningen. De brief riep op alsnog de RegioTram op de begroting te zetten. In een lange uiteenzetting werden de voordelen van de RegioTram, de nadelen van de alternatieven en de gevolgen van het schrappen van het project toegelicht.

De brief is goed, uitgebreid, terzake, confronterend en nutteloos. De inhoud van de brief is de meeste Stadse raadsleden namelijk welbekend. Maar daar gaat het ook niet om. Het probleem is niet dat de tram een slecht idee is, het probleem is dat er volgens een meerderheid van de gemeenteraad te weinig geld voor is.

En dát signaal was de provincie weer welbekend. Al in mei van dit jaar gaf wethouder De Vries een niet mis te verstane boodschap aan de provincie: neem meer regie over het project. De boodschap werd overigens wel degelijk misverstaan, maar De Vries kwam er niet voor niets mee. De uitspraken over het budget en de begroting waren kraakhelder: “we gaan een financieel probleem krijgen en dat kan opgelost worden, maar we kunnen het niet zelf”. Of dat terecht was of niet, kan bediscussieerd worden. Velen vinden dat de tram gewoon op de begroting had gekund, maar hoe het ook zij: het mondde uit in de coup van vorige week. De gok was voor een aantal partijen, die inmiddels de meerderheid vormden, toch te groot.

De provincie heeft dat probleem niet op waarde geschat en dat had wel gemoeten. Het uitstellen van de betaling van het gemeentelijke RSP-aandeel, zoals de provincie voorstelde vorige week, was nou juist de kern van het probleem: de stad zit blijkbaar niet op nog meer financiële risico’s te wachten. Geld, niet uitstel van betaling, kan het project vlot trekken. De provincie beheert het RSP-fonds en daarmee heeft het een verantwoordelijkheid over de projecten die uit dat fonds betaald worden. Maar in plaats van de signalen correct te interpreteren en de juiste actie te ondernemen, viel de provincie terug in het oude Stad-versus-Ommeland gedrag dat de regio eeuwenlang heeft gekentekend. Het nam een onwrikbare, halsstarrige houding in en vond té lang dat de stad zijn eigen boontjes maar moest doppen. Er kwam géén extra geld. Wel uitstel van betaling, maar vooral géén extra geld.

De provincie en de stad hebben al langere tijd geen goede verstandhouding. Vorig jaar weigerde de provincie in eerste instantie om mee te betalen aan het Forum. Maar het gezamenlijke belang van de Stad-Groningse bereikbaarheid had die rivaliteit moeten ontgroeien. Zeker omdat het een project is dat zowel de Stad als de Ommelanden aangaat. Zeker omdat ze niet sinds vorig jaar, niet sinds 2007, maar al sinds 1996 samenwerken aan het bereikbaarheidsprobleem van de Stad. Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer en Kolibri waren prima samenwerkingsverbanden, die alleen niet doorgingen omdat ze werden tegengewerkt door Den Haag. Het RSP-fonds was de kans om door te ontwikkelen. De gezamenlijk gebouwde Regiovisie Groningen-Assen 2040 mondde uit in het Raamwerk RegioRail van 2008 met de RegioTram als belangrijkste pijler. Daaromheen komen er tal van verbeteringen in het spoor- en busnet in de regio. Dit alles dreigt nu in elkaar te storten.

De provincie moet over zichzelf heen stappen. Misschien moet het zich wel als de meest volwassene van de twee opstellen. Het is tijd dat het de belangen voorop stelt en de rivaliteit even op een zijspoor parkeert. Stad Groningen heeft geld nodig. De Stadse CDA, D’66 en SP hebben allen aangegeven akkoord te gaan met de tram, mits er genoeg geld is. Het is volledig duidelijk wat de provincie moet doen. Dat is, naast lijvige en uitstekende brieven schrijven, extra geld in de Stad investeren ten behoeve van dit gezamenlijke doel.

Wat daarbij overigens niet helpt, is het aanhouden van de definitieve stopzetting van de spoorlijn Groningen-Heerenveen, om te voorkomen dat de Stad claim kan leggen op het vrijkomende RSP-geld. Misschien moet dat met spoed alsnog worden gedaan. De provincie heeft nu lang genoeg afgewacht, nu is het tijd voor actie.

(Als er geld beschikbaar wordt gesteld, dan liggen de kaarten binnen de gemeenteraad opeens heel anders. Momenteel is er sprake van politiek gekrakeel binnen de gemeenteraad. Daar gebruikt men dure woorden om wat neerkomt op een ordinaire machtsgreep te maskeren. Als die rookwolken optrekken, moet het nieuwe bestuur erg snel handelen om de stad te behoeden voor onbereikbaarheid. De gevolgen van het afschieten van de tram zijn namelijk onveranderd.)

7 Reacties to “Mooie brief Provincie zal niets uithalen. Geld moet er komen”

 1. Stephan Says:

  Goed artikel, met de vinger eindelijk op de zere plek in het hele tram-debat: geld. Ik denk dat veel Stadjers daar nog het meeste over struikelen. In een tijd waarin het ene na het andere (zowel landelijke en lokale) overheidsproject in het nieuws komt doordat het zwaar over budget gaat, zijn mensen gewoon huiverig voor zo’n groot project. In de afgelopen maanden zijn het museum, de verzelfstandiging van het onderwijs en de parkeergarages al als extra kosten in het nieuws geweest. En daar komen als mogelijke zorgen ook nog de ringweg en het forum bij.

  Wat dat betreft heb ik ook wel met verbazing naar het nieuws over de begroting lopen luisteren. Hoezo is er volgens deze coalitie geen ruimte voor een tram? Waar toverde de vorige B&W dat geld vandaan? Zij hadden dat geld toch niet extra? Wat deden ze, bezuinigen op anderen dingen? En zo ja, op welke? Of verhoogden ze belastingen? Ik vind het jammer dat we die begroting nooit zullen zien. Ik had ze graag naast elkaar gelegd.

  Ik denk dat mensen gewoon huiverig zijn. Zeker in een tijd met bijna dagelijkse bar economische nieuws, gaat eigenlijk iedereen er van uit dat het de komende tijd slechter zal gaan. De landelijk overheid legt meer verantwoordelijkheden en minder geld bij de lokale overheid. En dat gaat, hoe dan ook, al bij de burgers terecht komen. Dat verklaart ook wel een houding rondom de vervoersproblematiek. Maar ik denk dat een hoop mensen liever die file hebben, dan een stukje maand aan het eind van hun portemonnee. Ik geef ze geen ongelijk.

 2. Martin Wiersema Says:

  Inmiddels heeft de PvdA Zich ook bij de tegenstanders (de VVD!) aangesloten. Uiterst merkwaardig gezien hun “Voor” standpunt van de afgelopen jaren.
  Ik roep iedereen op op hun website (http://www.pvdagroningen.nl) te protesteren tegen deze “laffe” ommezwaai, volgens mij puur uit politieke dus “pluche” overwegingen!

  • Freddy Soer Says:

   Hallo Martin, ik heb zowel het PvdA-partijbestuur als het PvdA-raadslid Wonen en Verkeer ,Roeland van der Schaaf , via de website een reactie gegeven op de inderdaad lafhartige en onbgrijpelijke ommezwaai van de PvdA Groningen. Hopelijk houdt de Provincie voet bij stuk tegen de gemeente, heb de gedeputeerden William Moorlag en Mark Boumans, die beide deel uitmaken van de Stuurgroep Regiotram een mail gestuurd om niet overstag te gaan in dit voor de bereikbaarheid en mobiliteit zo belangrijke vraagstuk.

 3. Karrs Says:

  Geachte heer Soer (en Wiersema)

  Dank voor uw reactie. We kunnen niet voorspellen wat er precies gaat gebeuren, want daar is de gang van zaken momenteel veel te chaotisch voor. Er wordt door de politieke partijen alleen nagedacht over de formatie en welke plek zij in het nieuwe stadsbestuur gaan krijgen, niet over het bereikbaarheidsprobleem van Groningen. Daarvan doet men zich momenteel af met de uitspraak “gezamelijk zoeken naar alternatieven”.

  Wat dat betreft haalt de realiteit de partijen in momenteel; de berichten over de miljoenenverliezen en de verantwoordelijkheid daarover komen voor hen op een slecht moment.

  We blijven erbij: alleen extra geld vanuit de provincie kan de tram nog redden. Als de provincie daartoe niet bereid is, dan is het vraagstuk “bereikbaarheid Groningen” definitief onoplosbaar.

 4. Freddy Soer Says:

  Groningen, 16 oktober 2012

  Beste mensen, met verbijstering heb ik over de treurige ontwikkelingen gelezen in de Groninger gemeenteraad, waarbij oordelen-zonder-feitenkennis (fact free politics) en ordinaire machtstrijd hebben veroorzaakt, dat het Regiotramproject, waaraan twaalf jaar is gewerkt, een project van 452 miljoen euro, nu om zeep is geholpen, echt on-voor-stel-baar, en niemand die protesteert of iets doet, zoals de provincie Groningen, het OV-bureau en andere terechte voorstanders van dit prachtige project.
  Ik ben geen politicus, maar is er een van nul verschillende kans dat de tram er alsnog komt, en hoe zou ik eventueel kunnen bijdragen daaraan? Hoe gaat het nu verder, wat gebeurt er met de gelden van de Zuiderzeelijn die voor de tram bedoeld zijn, waarom draagt de provincie niet meer bij, alles is voor mij een groot raadsel!

  • Martin Wiersema Says:

   Geachte heer Soer,
   Wat een geluk dat er nog mensen zijn zoals u! Ik ben het voor 100% met u eens!
   Groningen mag zich graag trots presenteren als 4e Stad van Nederland!
   Met leuzen als “Er gaat niets boven Groningen” of “Trots van het Noorden”

   Maar als er dan eens een moeilijke beslissing als het doorzetten van de “Regiotram” moet worden genomen, dan lopen ze als een kleuter heel hard weg. Dan hoor je geluiden als “ons stadje” is veel te klein voor zo’n “intercity” door de Oosterstraat.
   Ook krijgen kinderachtige acties van allerlei individuele tramhaters, zoals die posters met “TramNoway!” veel te veel aandacht in de lokale media.

   Zo is in de loop van de tijd een negatieve sfeer rondom die tram geschapen die kennelijk door de politici met slappe knieën is overgenomen!!

   Inderdaad zonde van dit mooie project!
   Deze week was nog in het nieuws, dat ze in Groningen het langst in de file staan! De regiotram was juist bedoeld om dit soort problemen aan te pakken!

   Hoe denken ze in Groningen dit dan nu op te lossen??

  • Freddy Soer Says:

   Geachte heer Wiersema, u ook dank voor uw reactie, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik ben net als u benieuwd, hoe men het bereikbaarheidsprobleem nu denkt te gaan oplossen, als het ook de Provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen niet lukt, om dit rampzalige en kortzichtige besluit van het gemeentebestuur te kunnen laten terugdraaien en alsnog de aanbesteding te doen plaatsvinden.
   Het is toch ook een ongekende verspilling, dat men nu 40 miljoen euro weggooit en er niets voor in de plaats krijgt, waarbij het arrogante gemeentebestuur ook nog eens de rekening voor 66% bij Provincie en Regio neer wil leggen. Als er nog een programma zou bestaan als Over de Balk van Kas van Iersel, was dit een uitstekend onderwerp geweest ervoor..
   Hoewel ik als machteloze burger geen enkele invloed hierop heb – al in een eerder stadium wel – achteraf symbolische – e-mails gestuurd naar partijgenoten Eelco Eikenaar e.a. – heb ik gisteren toch naar de gedeputeerde William Moorlag, lid van de stuurgroep RegioTram, een e-mail gestuurd met het dringende verzoek in het belang van de mobiliteits-toekomst van Groningen, krachtig stelling te nemen tegen het voorgenomen besluit van het gemeentebestuur om de meest milieuvriendelijke, goedkoopste en beste oplossing, de tram, te schrappen.
   Gelukkig loopt het Provinciebestuur niet aan de leiband van de gemeente, dus misschien is er nog een sprankje hoop..
   Ik zou het fantastisch vinden als we op één of andere manier de krachten zouden kunnen bundelen om de tram alsnog te laten doorgaan, maar zoals u al schreef, is de tram door de media onterecht in een kwaad daglicht geplaatst..
   En inderdaad, hoe denkt men de files e.d. nu op te lossen?

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: