Provincie schiet gemeente te hulp: RegioTram mogelijk gered

by

Op zaterdag 22 september verscheen er een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden met de titel “Kans op breuk groter dan tram”. Verslaggever Richold Brandsma meldt in het artikel dat de provincie Groningen de gemeente financieel te hulp lijkt te zijn gekomen. De verslaggever wil desondanks benadrukken dat volgens hem het college eerder zal vallen dan dat de tram er komt. Wij zijn een andere mening toegedaan: dit zou kunnen betekenen dat de tram er definitief komt!

Hoe zit het precies? De provincie Groningen draagt het financiële beheer van de zogenaamde RSP-projecten. Dat zijn projecten waarvoor de compensatiegelden van de Zuiderzeelijn worden gebruikt. De RegioTram is zo’n project. De gemeente Groningen draagt in totaal 80 miljoen Euro bij. De Provincie schijnt nu volgens de krant de gemeente vijf jaar uitstel te hebben verleend voor betaling van die bijdrage en dat geeft de gemeente financiëel heel wat lucht.

Als dat waar is, betekent dat niet dat er 80 miljoen Euro vrijvalt, maar wel dat de reservering ervoor kan worden aangesproken. Wellicht kan daar het gat in de begroting, die op zo’n 60 miljoen werd geschat in het voorjaar, volledig of voor een groot deel mee worden gedicht. De gemeente heeft daarnaast de wens om het financiële reservefonds op 100% te brengen. Deze is de laatste jaren regelmatig aangesproken om tegenvallers te kunnen opvangen. Ook daar zijn vele miljoenen voor nodig. Of de vrijgekomen miljoenen daarvoor genoeg zijn is niet bekend. Of het net zo’n breekpunt is als het behoud van het ‘sociale gezicht van Groningen’, wagen wij echter te betwijfelen. Dinsdag 25 september zal duidelijk worden hoe het financiële plaatje er precies uit gaat komen te zien. Wethouder Dekker presenteert dan naar verwachting de begroting.

Het belangrijkste argument voor de lokale politieke partijen is dat het sociale gezicht van Groningen koste wat kost behouden moet blijven. Aan die voorwaarde kan nu misschien worden voldaan. Tegenstanders van de tram hopen dat de politieke partijen vasthouden aan de motie van juni, dat er geen tram komt als er geen geld bij is gekomen. Ook Brandsma benadrukt de motie en meldt erbij dat de politieke partijen nog geen andere geluiden hebben laten horen. Daarop, en het vermeende wantrouwen onderling (“de frisrode harten (…) ogen flets en vertonen barsten”), baseert hij de verwachting dat het college eerder valt dan dat de tram er komt. Door dit nieuws zou de motie echter niet meer relevant zijn, omdat de financiële situatie wel degelijk ten goede is veranderd!

Bovendien laat Brandsma in zijn opiniestuk na te vermelden dat de politieke soep zelden zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Als tram én sociale gezicht beide gehandhaafd kunnen blijven, dan is er geen enkele principiële reden meer om het college te laten klappen.

We zijn geen politieke en/of financiële experts, maar wat ons betreft is de kans dat de tram er komt, als dit nieuws waar is, sterk toegenomen. Dat is goed nieuws, want nogmaals: voor de bereikbaarheid van Groningen is het nu of nooit.

2 Reacties to “Provincie schiet gemeente te hulp: RegioTram mogelijk gered”

 1. Martin Wiersema Says:

  Laten we hopen dat u gelijk krijgt!!
  Ik geloof het pas als de eerste rail wordt gelegd.
  Tot dusver zijn Groningse plannen op dit gebied niet vaak gerealiseerd: Zo zou er een supersnelle zweeftrein komen naar de randstad (de zuiderzeelijn), 15 jaar discussie, maar uiteindelijk afgeblazen, Ook een intercityverbinding via Drachten naar Heerenveen is alweer van de baan.
  Trouwens over deze tramplannen wordt ook al zo’n 15 jaar gepraat.
  Zo stond de Amsterdamse Combinotram al eens op de Grote Markt bij wijze van promotie! Maar dat was al in 2005… ofwel ruim 7 jaar geleden!
  Het is inderdaad nu of nooit! En een tram is toch echt tien keer beter dan een bus en ook veel schoner qua luchtvervuiling.

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: