De Oosterstraat: wordt er wel geluisterd?

by

Hoegestoordkunjezijn.nl” heet de nieuwste anti-tramwebsite van Groningen. De heer Boonstra uit de Oosterstraat is boos op de gemeente omdat die de RegioTram-plannen doorzet. Daarom krijgen de burgemeester en de wethouders er flink van langs op gratis verkrijgbare kaartjes en posters. Volgens de heer Boonstra luisteren B&W niet naar de ondernemers en trekken zij zich niets aan van de problemen die de ondernemers in de binnenstad door de aanleg van de tram gaan krijgen.

Klopt dat? Wordt er door het bestuur niet naar de ondernemers geluisterd, zoals de heer Boonstra beweert? Nee, dat klopt niet. Integendeel, zelfs. In 2008 werd er een apart platform ingericht waarin het trambureau direct overleg had met de Oosterstraat. Iets dat voor geen enkele andere straat is gedaan. Het strengelspoor dat in het smalle gedeelte van de straat zal worden gelegd, is een direct resultaat van deze bijeenkomsten. Daarnaast was er de uitgebreide burgerparticipatie. Het projectbureau organiseerde regelmatig manifestaties, inspraakavonden, wijkbijeenkomsten enzovoorts om de mening van de bevolking te horen over het tramplan. En met effect: de koppeling van de lijnen 1 en 2 bij de Bloemsingel is het idee van een Stadjer. Vele andere details van het tramplan zijn het directe resultaat van burgerparticipatie. Stellen dat er niet naar de burger wordt geluisterd is dus faliekante onzin. Het is wat anders dat sommige ideeën of bezwaren niet worden gehonoreerd. Dat komt omdat zij niet genoeg gewicht in de schaal leggen bij de uiteindelijke afweging. Om dan hard te roepen dat men niet luistert, is volledig onterecht.

Dat sommigen toch het gevoel krijgen dat ze niet worden gehoord is wel begrijpelijk, want dat de Oosterstraat nadeel gaat ondervinden van de tram-aanleg staat buiten kijf. De straat ligt straks ruim een half jaar open. De winkeliers hebben nu al te lijden onder de crisis, onder de bouw van de Damsterdiepgarage en onder het veranderende koopgedrag van de consument. Daarin staan zij niet alleen, de rest van de binnenstad heeft daar eveneens van te lijden, maar straks komt daar een bouwput bij die de hele straat van gevel tot gevel openlegt. Fijn voor de bereikbaarheid! En ten slotte, als het klaar is, mogen er geen fietsers meer komen en stopt die vermaledijde tram niet eens in de straat. De Oosterstraters hebben zeker terechte redenen om tegen de tram te zijn. Voor de korte termijn tenminste, want op de lange termijn is het ook voor die straat gunstig als de tram er komt, zelfs zonder halte. Maar daar heeft de Oosterstraat, en de andere tramstraten, voor nu en de nabije toekomst helemaal niets aan.

Daar staat tegenover dat hun leed in perspectief moet worden gezet tot de rest van de Stad. De voordelen van de tram hoef ik u niet meer uit te leggen; kijkt u maar naar de artikelen op deze site. Het is een kwestie van afweging voor de gemeente: de hierboven genoemde nadelen voor de Oosterstraat (en de andere tramstraten) tegenover de voordelen voor heel Stad en Ommeland. En dan slaat de balans toch door naar de voordeel-kant.

Dat er dus tegengeluiden komen is niet meer dan begrijpelijk – maar waarom horen we eigenlijk alleen de Oosterstraat? Waarom blijft het van de kant van het Zuiderdiep, de Verlengde Heerestraat, het Boterdiep en andere tramstraten dan relatief zo stil?

Dat heeft een aantal oorzaken. Ten eerste doen er in de Oosterstraat bij sommige ondernemers nog steeds een grote hoeveelheid onterechte, onware en overdreven tramnadelen de ronde, veel meer dan in andere straten. Vrijwel alle misverstanden die wij op onze site benoemen, zijn onbetwiste waarheden bij ondernemers zoals de heer Boonstra. Het heeft niet geholpen dat de oprichter van de anti-tramwebsite tramgroningen.nl in de Oosterstraat woonde toen de tramplannen bekend werden gemaakt. Hij heeft van het eerste begin zijn collega-ondernemers opgehitst en heeft daarmee de basis gelegd voor een ware tram-angst in de Oosterstraat die veel groter en hardnekkiger is dan ze had hoeven zijn. Zie de protestuiting van de heer Boonstra: “hoe gestoord kun je zijn, een sneltrein door het centrum”.

Daarbovenop staat de Oosterstraat er al veel langer om bekend dat het snel in de verdediging schiet. Een treffend voorbeeld: in 1989 hebben winkeliers de straat geblokkeerd omdat er mogelijk (let wel: mogelijk!) een trolleybus door de straat zou gaan rijden. Ook toen werd er volgens de ondernemers “niet door de gemeente naar de winkeliers geluisterd”. In 2009 waren er ook protestacties tegen de tram, middels maquettes en een optocht met bestelbusjes (met welk doel is niet geheel duidelijk). Dergelijke protesten zijn in andere straten niet voorgekomen.

Tenslotte weten de ondernemers de media te vinden en andersom. Vooral het Dagblad van het Noorden plaatst elk negatief tramnieuws dat het kan vinden en geeft daarmee  de tramtegenstanders een  gemakkelijk bereikbaar platform. Daardoor ontstaat het beeld dat de Oosterstraat in zijn geheel anti-tram is, wat overigens totaal niet waar is. De meeste bewoners en ondernemers van de Oosterstraat zijn lang niet zo ongenuanceerd over het tramplan als bijvoorbeeld de heer Boonstra. Door de ruime aandacht die de media aan de straat geeft, ontstaat echter wel het beeld dat het om de hele straat gaat. De Professorenbuurt en de Zonnelaan hebben dit, soms tot hun eigen ergernis, ook ondervonden.

De conclusie is dus dat er wel degelijk naar de ondernemers van de Oosterstraat wordt (en is) geluisterd. Met ongenuanceerde kritiek, schreeuwerige leuzen en persoonlijke aanvallen, plus stevige media-aandacht, loopt de straat wel het risico het imago van “zeurstraat” te krijgen. De bevolking sympathiseert met de getroffen ondernemers, maar als dat gebeurt, zal  het ook de schouders ophalen. “Daar heb je de Oosterstraat weer”. En dat is niet iets dat je kan gebruiken als je wilt dat er naar je geluisterd wordt.

Impressie van de Oosterstraat met tram

De sneltrein die door de Oosterstraat zal rijden

5 Reacties to “De Oosterstraat: wordt er wel geluisterd?”

 1. Bobbeij Says:

  Hé Karrs, het lijkt me dat je aan vakantie toe bent als je zoveel aandacht aan die meneer Boonstra denkt te moeten wijden … Gezien zijn betoog is er toch helemaal niets nieuws onder onze Martinizon?

  • Karrs Says:

   Ik ben alweer terug, helaas…
   En nee, er is weinig nieuws onder de zon, maar toch dient dit soort berichten niet altijd onbeantwoord te blijven.

 2. bart vromans Says:

  Dat die bussen uit het centrum verdwijnen is een prima zaak,maar al te vaak gevaarlijke omstandigheden door het drukke fiets-en voetverkeer.

 3. Kees Pronk Says:

  Ik woon in Den Haag, een stad waar al jarenlang trams rijden, en ik kan iedereen echt verzekeren dat een tram een snel en goed vervoermiddel is. Ook in de Haagse regio zijn de afgelopen jaren veel lijnen aangelegd of verlengd. Vaak was er eerst weerstand omdat mensen nu eenmaal niet van veranderingen houden en zeker niet als dat voor je deur gebeurd. Maar als de tram eenmaal rijdt dan wil men de tram ook niet meer kwijt. Dat is dan namelijk ook een verandering en zoals gezegd houden veel mensen daar niet van. Vanwege de bezuinigingen zijn in de avonduren de bussen om het half uur gaan rijden en gelukkig is dat niet met de tramlijnen gebeurd. De tramlijnen nemen nu het grootste deel van het vervoer in de regio Haaglanden voor hun rekening terwijl de buslijnen aanvoerlijnen zijn geworden. Streekbussen zijn er nauwelijks meer in het centrum. Het opheffen van tramlijnen zou veel protesten opleveren, waarschijnlijk meer protesten dan toen er sprake was van de aanleg of verlenging. Kortom, de tram zal een aanwinst worden voor de stad. Er kunnen per saldo veel meer mensen mee en de bussen (ook niet ongevaarlijk) kunnen terug getrokken worden.

  • Karrs Says:

   Bedankt voor uw bemoedigende woorden.

   Ook hier is het de bedoeling dat de tram het enige OV-middel in het centrum wordt. Bussen worden buiten het centrum gehouden. Die verandering bevalt velen niet, wat in sommige gevallen ook wel te begrijpen is. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. In Groningen is een dergelijke uitspraak natuurlijk extra goed op zijn plaats. 🙂

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: