Tramplan wordt mogelijk goedkoper

by

De ‘eigenlijke dialoogfase’ van de aanbesteding nadert z’n einde. Met de twee consortia die nog in de race zijn om de tramlijn te mogen bouwen en exploiteren heeft het projectburo intussen meerdere gesprekken gevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat de aanbestedingsdocumenten nog iets zijn geoptimaliseerd, blijkt uit een brief (pdf) van het provinciebestuur. Zo komt er geen Singelbrug maar een Singeldam (zie dit bericht). Daarnaast zal het toekomstige trambedrijf minimaal 8 handhavers in dienst nemen tegen zwartrijders. Verder zal reclame aan de buitenkant van de tram zijn toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Ook op financieel gebied zijn er enkele wijzigingen. Zo krijgen de consortia een hogere kostenvergoeding, mede omdat door hun voorstellen het tramplan goedkoper lijkt te worden.

Intussen is ook de derde business case (pdf) opgeleverd. Er zijn investeringsmeevallers doordat de tramlus bij het Hoofdstation wordt vervangen door een kopspoor. Daarnaast leiden aangepaste regels voor kabels en wissels en meevallers in geluidsisolatie tot minder kosten. Extra reclame-inkomsten door beperkt reclame toe te staan op de tram verhogen de inkomsten. Daarentegen zijn de verwachtingen van de beleggingsrendementen naar beneden bijgesteld, gelet op de actuele lage rentes en het principe van conservatief begroten.

Dit alles leidt ertoe dat de business case uitkomt op een positief saldo van € 8,3 miljoen. De vorige business case kwam nog uit op een negatief saldo van €7,8 miljoen. Met houdt er nu rekening mee dat het project voor bijna € 287 miljoen kan worden gerealiseerd. De plafondprijs (het geld benodigd voor aanleg én exploitatie) van fase 1 van het tramproject wordt echter niet aangepast. Dit bedrag blijft staan op € 452,5 miljoen. Hierdoor vergroot de kans dat bepaalde wensen kunnen worden gehonoreerd, zoals het gedeeltelijk bovenleidingloos rijden.

PwC heeft een onafhankelijke second opinion (pdf) uitgevoerd op de laatste business case. Het oordeel hiervan is dat eerder gedane aanbevelingen zijn opgevolgd en dat de aannames in de laatste business case plausibel en herleidbaar zijn.

Tags: , , ,


%d bloggers liken dit: