Ophef over interview met wethouder De Vries

by

Op zaterdag 26 mei 2012 verscheen er een interview met wethouder Frank de Vries (PvdA) in het Dagblad van het Noorden. Het interview ging over het inzetten van de RSP-gelden en het gebrek aan regie vanuit de provincie Groningen hierop. De compensatiegelden voor de Zuiderzeelijn moeten voor 2020 ingezet zijn, maar aangezien de provincie daar volgens De Vries niet strak op stuurt, bestaat de kans dat dat niet gaat lukken. Het Noorden heeft dan niet alleen geen Zuiderzeelijn, maar ook geen spoorlijn Groningen-Heerenveen – en mogelijk geen RegioTram. Het geld vloeit dan terug naar Den Haag en dan heeft het Noorden voorgoed het nakijken. Dat zou niet alleen ronduit beschamend zijn, het zou een economische ramp betekenen. De Vries roept dus op tot meer samenwerking en meer leiding vanuit de provincie.

Geen sturing vanuit de provincie

De aanleiding voor deze oproep is de RegioTram. De wethouder is bang dat de Stad dit (regionale!) project teveel alleen moet doen op dit moment. Gezien de huidige financiële problemen, ziet hij daarom de aanleg in gevaar komen. Hij noemde het zelfs “onverantwoord” op dit moment. Daarbij haalde De Vries het standpunt aan die het PvdA al eerder uitte aangaande de tram. Sociale zaken als wijkvernieuwing gaan voor de partij vóór; daarin willen zij sowieso niet snijden. De provincie zou dit moeten inzien en er iets mee moeten doen. Het is immers een regiotram – niet alleen voor de Stad van belang, maar voor de hele provincie. Of de provincie meer geld zou moeten geven of de Stad zou moeten dwingen voor de tram te kiezen is aan de provincie om te bepalen, maar De Vries baalt van het totale uitblijven van deze provinciale regie.

Het is geen gek standpunt. De provincie heeft weliswaar enkele medewerkers in het Projectbureau RegioTram zitten (en heeft natuurlijk zitting in de regio Groningen-Assen), maar doet feitelijk verder niets. Tijdens de vorming van de Gedeputeerde Staten in 2011 werd bepaald dat een beslissing over het regiodeel van de tram pas in 2015 genomen zal worden. De provincie stond in april, toen de beslissing over de definitieve ontwerpdocumenten werd genomen, eveneens aan de zijlijn en vond het voornamelijk “een Stadse zaak”.

Ter vergelijking: de provincie Zuid-Holland dwong Leiden een aantal jaren geleden om in te stemmen met de aanleg van de RijnGouweLijn door de stad – en als het dat niet deed (de gemeente Leiden zag de RijnGouweLijn helemaal niet zitten), zou de provincie de aanleg afdwingen. Daar was niet alleen sprake van directe sturing van de provincie, er was zelfs sprake van dwang als de gemeente niet zou meewerken. De RijnGouweLijn was een heel ander project en is om heel andere redenen niet doorgegaan, maar het verschil met de provincie Groningen is desalniettemin duidelijk: Zuid-Holland liet  het regionale belang veel zwaarder wegen dan Groningen dat doet.

Commentaren op het interview

Vrijwel onmiddellijk na publicatie van het interview barstte er een storm van commentaren los van collega-raadsleden. CDA, D’66 en SP keken voornamelijk naar de uitspraak “de aanleg van de tram is momenteel onverantwoord”. Zij zijn er niet van overtuigd dat de provincie nu opeens wel iets gaat doen, laat staan dat ze extra geld gaan investeren. De eigen PvdA, de VVD en GroenLinks keken meer naar het achterliggende verhaal en vonden de manier waarop De Vries de provincie probeert te bewegen tot actie, door verwijten te maken, niet bepaald handig.

Natuurlijk is de kern van het verhaal dat de provincie het geld wat vrijkomt door het niet-doorgaan van de spoorlijn Groningen-Heerenveen in de RegioTram zou moeten stoppen. Daar zijn wij het mee eens. Je vangt echter meer vliegen met stroop dan met azijn en daarom zijn wij het er wel mee eens dat de verwijten aan het adres van de provincie misschien eerder een averechts effect zullen hebben dan een positief. Aan de andere kant, zonder wake-up call gebeurt er sowieso niets.

Bezuinigen = aanleggen

Toch zouden we de sceptische partijen nogmaals willen wijzen op de gevolgen van het uitstellen of afblazen van de RegioTram. Een dergelijke beslissing heeft alleen voordeel op de korte termijn. Daarna is de stad jaarlijks meer geld kwijt aan het exploiteren van het OV, tegen minder inkomsten. Er drukt dan een zwaardere jaarlijkse last op Groningen en dat moet je juist in deze tijden niet willen.

Een OV-netwerk met een tram genereert meer passagiers, een beter economisch klimaat en een aantrekkelijker binnenstad. Een aantrekkelijke binnenstad genereert bezoekers en dus geld. Daarbij (en daardoor) is zo’n OV-netwerk goedkoper te exploiteren. De Stad is dan jaarlijks minder geld kwijt aan exploitatie en heeft meer inkomsten. De tegenstanders mogen schamperen wat ze willen, maar dat is de praktijk in nieuwe tramsteden en de praktijk liegt niet.

Wie dus wil bezuinigen op de Groninger uitgaven, moet de regiotram aanleggen. Moeilijker als dat is het niet.

Conclusie

Wethouder De Vries wil dat de provincie Groningen iets gaat doen. Hij deed dat door de knuppel in het hoenderhok te gooien. Wij zouden de de provincie willen aanraden om de Stad te pushen de RegioTram aan te leggen. Dat hoeft niet per sé met meer geld, maar het zou wel helpen om sceptici over de streep te krijgen. Het wordt tijd dat de provincie de eigen belangen in dit project gaat inzien – en gaat verdedigen. Op wat voor manier moet zij zelf weten, maar feit is dat er iets moet gebeuren of het hele feest gaat niet door en mag het RSP-geld ongebruikt retour naar Den Haag. Provincie Groningen, behoed ons voor die schande!

Tags: , , ,

Eén reactie to “Ophef over interview met wethouder De Vries”

 1. Martin Wiersema Says:

  Volledig eens, die tram moet er nu komen! Er is nu lang genoeg over gepraat (ruim 20 jaar)

  Ik vrees alleen dat er momenteel een lobby door tegenstanders van de tram wordt gevoerd om de tramplannen te dwarsbomen en nog liever te laten sneuvelen.
  De Groninger Gezinsbode lijkt hierbij het voortouw te nemen met regelmatig afkeurende artikelen en ingezonden brieven van lezers die altijd afkeurend zijn.
  De reden die dan wordt opgegeven: Te duur, en er wordt verwezen naar de crisis.
  Allemaal erg korte termijn denken lijkt mij, want wat is er nu tegen goed Openbaar Vervoer, wat de tram volgens mij is.

  Ik hoop daarom ook dat doorgegaan wordt met de tram, want het zou jammer zijn dat na het debacle van de Zuiderzeelijn, het niet doorgaan van de spoorlijn Groningen-Drachten!-Heerenveen alweer een railproject zou sneuvelen mocht die Regiotram worden afgeblazen.
  Ik zou dit ook een complete afgang vinden voor het Noorden! Want na de electrificatie van de spoorlijn Zwolle-Groningen in de jaren 50 van de vorige eeuw is er in deze regio nauwelijks geinvesteerd in railinfrastructuur! Het wordt hoog tijd.

  Neem Amsterdam als voorbeeld! Daar wordt de Noord Zuid Metro ( ook met forse overschrijding van het budget) gewoon aangelegd, crisis of niet. Uiteindelijk heb je dan ook wat. Ook de eerdere Metro in Amsterdam, in de jaren 70 aangelegd gaf veel tegenstand! Ik kan me de nieuwmarkt rellen destijds nog goed herinneren en verantwoordelijk wethouder Han Lammers moest zelfs vertrekken. Maar de metro kwam er wel en is nu niet meer weg te denken.

  Een neef van mij vat het kernachtig samen:
  Stilstaand water wordt brak, stromend water blijft vers. Bouwen die trambaan!

  Zelf heb ik ook een kleine bijdrage geleverd door een artikel op mijn eigen website te schrijven ten gunste van de Regiotram. (zie: http://www.mpwiersema.nl/de-tram-in-groningen.html )

  Vriendelijke groet,
  Martin Wiersema
  Eelde

Reacties zijn gesloten.