Tramplannen in Stavanger, Noorwegen

by

Het logo van de Bybanen

De regio Stavanger is, na Oslo en Bergen, het derde verstedelijkte gebied van Noorwegen. Samen met de gemeenten Sandnes en Sola telt de regio ongeveer 210.000 inwoners. Mede door groei van de olie-industrie is het momenteel de sterkst groeiende regio van Noorwegen. In de drie gemeenten neemt de bevolking toe tot ongeveer 250.000 in 2030. Dat betekent dat ook het autoverkeer verder zal toenemen, terwijl het verkeer in de stad nu al vaak vastloopt.

Groen en wit, de kleuren van de tram in Stavanger

Om de stad bereikbaar te houden, en in het kader van stadsontwikkeling, is voor de regio een verkeersplan uitgewerkt. Het plan bevat voorstellen voor een beter wegennet, meer fietspaden en hoogwaardig openbaar vervoer. De lokale politiek staat nu voor de keuze hoe het hoogwaardig openbaar vervoer vorm moet krijgen. Sommige partijen zien veel in de komst van een tram. Andere partijen zien meer in vrije busbanen, of een tram die ook gebruikmaakt van het gewone spoor. Het lijkt er op dat de lokale politiek het moeilijk vindt om definitief een knoop door te hakken. Mogelijk wordt eerst veel geld wordt gestoken in busbanen die later vertramd kunnen worden.

Projectie van de tram in de Klubbgaten

Maar de tram is beslist nog niet uit beeld, want veel politici zien dat de tram een structurele versterking van de regio betekent. Zo wijst de burgemeester van Stavanger herhaaldelijk op het belang van de tram. Ook wordt veel gekeken naar de concurrerende stad Bergen, waar de onlangs geïntroduceerde tram een zeer groot succes is. Om de tram daadwerkelijk op de rails te krijgen is al in 2007 het projectburo Bybanen opgericht. Uit een opiniepeiling blijkt overigens dat 49% van de bevolking voor de tram is, terwijl 34% voor busbanen kiest.

Beoogd netwerk tram Stavanger

De tramplannen gaan uit van een lijn tussen Stavanger (in het noorden) en Sandnes (in het zuiden). Halverwege die plaatsen, bij Forus, moet een aftakking komen naar Sola en de luchthaven van Stavanger. Het netwerk zal ongeveer 25 km lang worden. De tram moet de centra van de drie plaatsen, het ziekenhuis, het vliegveld en de gebieden met veel arbeidsplaatsen met elkaar verbinden. Op lange termijn kan het netwerk worden uitgebreid met tramlijnen naar andere stadswijken en plaatsen in de regio. Eén van de mogelijkheden die wordt genoemd is het doorrijden over de Ålgård-spoorlijn, die al decennia niet meer in gebruik is.

Een precieze route voor de tram wordt momenteel onderzocht. Als de tram er komt dan is de kans groot dat deze ongeveer de route van Rijksweg 44 gaat volgen. Ook zal de tramlijn enkele (van de weinige) stations aan de spoorlijn Stavanger-Sandnes aandoen. Daardoor kunnen reizigers eenvoudig overstappen van tram naar trein en omgekeerd. Het streven is om in 2015 te beginnen met de aanleg van het tramnetwerk, zodat in 2018 de eerste trams kunnen rijden. De kosten van het project worden geraamd op ongeveer € 750 miljoen, wat neerkomt op circa € 30 miljoen per kilometer. Als er meer bekend is over de tramplannen in Stavanger dan melden wij dat op deze site.

Meer informatie (in het Noors, en een beetje in het Engels) over de Bybanen in Stavanger vindt u op http://www.by-banen.no

Tags: , , ,


%d bloggers liken dit: