Voorstel B&W over fietspad en taxi’s Grote Markt

by

 

Als het aan het College van b&w van de Groningen ligt passeren fietsers in de toekomst de Grote Markt aan de westzijde, parallel aan het Stadhuis. Daarnaast heeft het College gekozen de taxistandplaats in de binnenstad te verhuizen naar het Kwinkenplein. Dat blijkt uit een brief over de inrichting van de Grote Markt (PDF) die het College vandaag aan de gemeenteraad heeft verzonden.

Fietspad Grote Markt
Het voorstel van B&W leidt ertoe dat de grote hoeveelheid fietsers vanuit de Ebbingestraat straks een snelle en directe verbinding krijgen met de Gelkingestraat. Bovendien blijft het aantal fietsers in de noordoosthoek van de Grote Markt (nabij de Martinitoren) door deze situering beperkt. Hierdoor wordt de toekomstige kruising met de trambaan voor fietsers richting Sint Jansstraat overzichtelijker. Nadeel van deze oplossing is dat de Grote Markt straks ook aan de westzijde wordt doorsneden. Hoe dit precies uitpakt wordt nader onderzocht, als het definitieve tracé van de fietsroute wordt bepaald.

Uit een eerder gehouden workshop met raadsleden bleek dat voor een fietspad langs de oostzijde van de Grote Markt weinig enthousiasme te bespeuren was. Een fietspad aan de oostzijde zou eerder kunnen leiden tot conflicten met de tram en bevoorradingsverkeer. Ook zou de nieuwe Oostwand dan een extra barrière krijgen. Daarnaast zou een grote groep fietsers een stukje moeten omrijden.

Hoe het fietspad precies wordt vormgegeven en waar deze precies wordt aangelegd is onderwerp van nadere studie.

Taxistandplaats
Het College stelt voor de huidige parkeerplaatsen op het Kwinkenplein om te vormen tot taxistandplaats. Daarnaast zouden taxi’s in de avonduren en nacht gebruikmaken van de noordzijde van de Grote Markt. Overdag mogen geen taxi’s meer op de Grote Markt staan.

Parkeren Zonnelaan
Vorige week keurde de gemeenteraad het voorstel van het College goed over de inrichting van de Zonnelaan. Dit betekent dat de huidige parkeerplaatsen langs de Zonnelaan (ten noorden de Eikenlaan) zullen verdwijnen. Hoewel dit nadelig is voor de bewoners van de Zonnelaan heeft deze oplossing uit het oogpunt van verkeersveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling de voorkeur. Ter compensatie worden in de nabije omgeving nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. Meer over de inrichting van de Zonnelaan staat in deze brief (PDF).

 

Tags: , , , ,


%d bloggers liken dit: