Aanbestedingsdocumenten in concept gereed

by

Vandaag zijn de concept-aanbestedingsdocumenten verzonden aan de drie concortia die hebben geboden op de RegioTram. Het gaat daarbij om de aanbestedingsleidraad, de DBFMO-overeenkomst en de zogeheten outputspecificaties (ook wel: eisen en wensen).

In het overzicht met outputspecificaties is een groot aantal voorschriften te vinden die laten zien wat voor tram we in Groningen kunnen verwachten. Zo zijn er concrete eisen over de inpassing en vormgeving van de infrastructuur, het trammaterieel, de te rijden dienstregeling of het beheer en onderhoud. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eisen inzake de afmeting van de tramstellen en het aantal zitplaatsen, de mogelijkheden voor reclame (in de tram), de aanwezigheid van kaartautomaten voor een toeristenticket, het aantal ritten per dag en de toegankelijkheid van perrons. Uit de stukken blijkt verder dat in de aanbesteding een extra eis is opgenomen. Het bedrijf dat de tram gaat exploiteren wordt verplicht om boventallig buspersoneel in dienst te nemen.

Ook blijkt dat er nog een aantal wensen leven bij de gemeente, zoals rijden zonder bovenleiding door de binnenstad (vooral de Grote Markt, maar ook Schuitendiepplein, Oosterstraat en bij de diverse bruggen). Een andere wens is dat er in de ochtendspits extra ritten komen. Ook ziet de gemeente graag dat langs de trambaan dikkere bomen worden geplaatst en dat op het Schuitendiep en de Bloemsingel een verharding van natuursteen wordt gerealiseerd. Verder hoopt de gemeente dat de consortia mogelijkheden zien voor de aanleg van een nieuwe fietsverbinding over het Van Starkenborghkanaal. Consortia die (gedeeltelijk) aan deze wensen tegemoetkomen krijgen pluspunten bij de beoordeling van hun uiteindelijke bieding.

De komende periode wordt door de consortia, de politiek en het bestuur gebruikt om de diverse aanbestedingsdocumenten definitief te maken. Daarbij wordt op de outputspecificaties en het DBFMO-contract een externe toets uitgevoerd, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd voordat de stukken definitief zijn.

Van de concept-documenten is een samenvatting gemaakt die vandaag aan de raadsleden is verzonden. De samenvatting is te vinden op http://www.regiotram.nl/nieuws/artikelen/?id=128

Tags: , , ,


%d bloggers liken dit: