Inrichtingsplannen alle tramstraten klaar

by

De besturen van de gemeente en de provincie Groningen hebben opnieuw knopen doorgehakt in het kader van de tramlijnen 1 en 2. De besluiten hebben betrekking op de nog openstaande vragen uit het Voorlopig Ontwerp voor de tracédelen 3 en 4. Die vragen gingen onder meer over de tracering van de trambaan bij het Schuitendiep, de verkeerssituatie op de Oosterhamrikkade en de route van de bus op het Damsterdiep. Onder meer aan de hand van de inspraakreacties hebben de besturen nu besluiten genomen.

Overkluizing Schuitendiep
Er is gekozen om boven het Schuitendiep een zogeheten overkluizing aan te brengen. Hiervoor is gekozen omdat die variant de beste oplossing biedt voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. Ook uit ruimtelijk en stedenbouwkundig perspectief geniet een overkluizing de voorkeur. De ruimte die ontstaat kan aantrekkelijk kan worden ingericht met terrassen, kunst en straatmeubilair. Ook ontstaat zo een aantrekkelijke looproute van het Damsterdiep naar het Kattendiep.

Damsterdiep
Meerdere insprekers verzochten om een tramhalte aan het Damsterdiep. Die komt er echter niet omdat de halte ruimtelijk gezien niet inpasbaar is. Bovendien halteren aan het Damsterdiep al meerdere buslijnen. De bus vanaf het Zuiderdiep naar het UMCG zal met de tram meerijden, ofwel aan de noordzijde van het Damsterdiepplein rijden. Dit is niet alleen gunstig voor de reistijden maar ook uit het oogpunt van de exploitatiekosten.

Oosterhamrikkade
In het Voorlopig Ontwerp werden 3 modellen voor de inrichting van de Oosterhamrikkade gepresenteerd . Die modellen hebben nogal wat weerstand opgeroepen bij omwonenden en bewoners van woonschepen. Uiteindelijk is géén van die modellen gekozen, maar is besloten nader onderzoek te doen naar de ontsluiting van dit gedeelte van de stad. Daarbij wordt onder meer onderzocht of het wenselijk is om over de Oosterhamrikkade een autoverbinding te realiseren tussen de binnenstad en de Oostelijke Ringweg. Om eventuele toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken wordt de trambaan tussen de Bloemsingel en de Zaagmuldersbrug aangelegd in een grasbaan. Tussen de Zaagmuldersbrug en het kanaal komt de trambaan in het asfalt te liggen. De baan wordt daar ook gebruikt door hulpdiensten, en eventueel door bussen (bij omleidingen). Ten westen van de Zaagmuldersbrug maken de hulpdiensten gebruik van de route via het Wielewaalplein en de Thomassen a Thuessinklaan. De Oliemuldersbrug kan gehandhaafd blijven.

Tracédelen 1 en 2
Daarnaast is het Voorlopig Ontwerp voor de tracédelen 1 (Hoofdstation-Turfsingel) en 2 (Boterdiep-Zernike) op een aantal punten nader uitgewerkt. Zo zijn de ontwerpen voor het Hoofdstation, het Noorderstation en de Zonnelaan aangepast. Ook wordt de tramhalte aan het Boterdiep iets in zuidelijke richting verplaatst ten behoeve van de winkeliers in de Ebbingestraat.

Het vervolg
Zowel de Voorlopige Ontwerpen voor de tracédelen 3 en 4 als de wijzigingen van de tracédelen 1 en 2 worden aan de gemeenteraad en provinciale staten voorgelegd. De gemeenteraad vergadert later deze maand over de voorstellen, provinciale staten doet dat in oktober. Het inspraakrapport en het nieuwe kaartenboek zijn te vinden in de bibliotheek van de officiële website van de RegioTram.

Tags: , , ,

3 Reacties to “Inrichtingsplannen alle tramstraten klaar”

 1. stef Says:

  GEEN TRAM IN GRONINGEN.Moeten we dat betalen van onze schulden?

  • Karrs Says:

   Dat “moeten” we betalen van het geld wat er al voor is gereserveerd, van het geld wat we van het Rijk krijgen, wat we van de Provincie krijgen en wat we van de Regio krijgen.

  • tram = kansloos Says:

   goed zo stef!! zo mogen we het horen! er zijn inderdaad potje voor, om zo de aanleg van de tram te financieren. mochten er problemen voorkomen als Damsterdiep, uitstel en hogere kosten? betalen wij met belastingen, wie gaat onderhoud betalen? betalen wij met belastingen.

Reacties zijn gesloten.