Plan van aanpak “doorrijden tram de regio in”

by

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben het plan van aanpak voor de “tweede fase RegioTram, doorrijden de regio in” aan Provinciale Staten gezonden.

De provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen hebben de ambitie om de tram vanuit de stad de regio in te laten rijden. De feitelijke voorbereiding en uitwerking van die ambitie zal worden uitgewerkt tussen nu en 2015. Begonnen wordt met de zogeheten programmeringsfase, die gezien kan worden als een voorverkenning. Deze fase zal begin 2012 zijn afgerond. Daarna volgen een uitwerking per corridor en, als Provinciale Staten akkoord gaan, een verkenningsfase en planuitwerkingsfase. Pas na de planuitwerkingsfase volgt een formeel besluit om over te gaan naar de realisatiefase. Dit zogeheten realisatiebesluit zal niet eerder dan in 2015 kunnen worden genomen. Wordt een positief realisatiebesluit genomen, dan zal de tram daadwerkelijk doorrijden naar plaatsen in de regio.

In de programmeringsfase zullen de 7 corridors (van Groningen naar Hoogezand, Winsum, Bedum, Zuidhorn, Leek, Roden en De Punt) globaal worden beoordeeld op basis van 3 criteria:

– vervoerswaarde/exploitatiekosten,
– een globale raming van de realisatiekosten, en de
– ruimtelijk-economische ontwikkeling per corridor.

Tegelijk met de programmeringsfase zal ook alvast worden begonnen met de verkenning van de corridor Groningen – Hoogezand-Sappemeer. Uit eerder onderzoek bleek dat deze corridor de grootste vervoerswaarde heeft en tegen relatief lage investeringskosten is aan te leggen. De brief (PDF) waarin het bovenstaande is gemeld en het Plan van Aanpak (PDF) staan op de website van de Provincie Groningen.

Tags: , , ,


%d bloggers liken dit: