Tram rijdt in 2016, kosten € 307 miljoen

by

Vandaag zijn de definitieve plannen voor de tram in Groningen bekend gemaakt (PDF). Uit die plannen blijkt dat de RegioTram de grootste bijdrage levert aan de verbetering van het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen en de bereikbaarheid van de stad Groningen. De RegioTram is in exploitatie goedkoper dan alternatieve vervoerssystemen. Bovendien trekt de RegioTram meer reizigers. In het kort komen de plannen neer op het volgende.

Stad
In de stad Groningen zullen de lijnen 1 en 2 in de eerste helft van 2016 in gebruik worden genomen. Lijn 1 rijdt vanaf het Groninger Hoofdstation, via het UMCG en Noorderstation naar het universiteitscomplex Zernike. Lijn 2 rijdt vanaf het Hoofdstation via de Grote Markt en de Oosterhamrikkade naar Kardinge. Bij de noordelijke ingang van het UMCG kruisen beide tramlijnen elkaar waardoor vanuit diverse richtingen veel reismogelijkheden ontstaan. Dit is gunstig voor de exploitatie. De aanleg van deze tramlijnen zou in 2013 moeten beginnen zodat in 2016 de eerste trams rijden. Men verwacht 50.000 passagiers per dag te vervoeren.

Regio
Tussen 2020 en 2025 zal de tram vanuit de stad Groningen doorrijden naar Hoogezand. In die plaats komen meer haltes dan het huidige aantal stations. Na 2025 zijn Zuidhorn, Winsum en Bedum in beeld voor een tramverbinding met de stad over bestaand spoor. Ook Leek, Roden, Eelde en De Punt zijn in beeld voor een tramverbinding, maar voor die trajecten moeten nieuwe rails worden aangelegd. Voordat de tram naar de regio zal rijden moet het Hoofdstation op diverse punten worden aangepast. Zo zal de tram gebruik gaan maken van spoor 1b, waar nu nog de trein naar Hoogezand vertrekt. Ook  zal een deel van de regionale treinen in de toekomst niet meer hun begin- of eindpunt hebben in Groningen. Treinen uit Delfzijl/Roodeschool rijden in de toekomst door naar Hoogezand en Veendam, waardoor meer reizigers een directe treinverbinding krijgen met andere stations in de stad of regio.

Kosten
B&W en GS hebben de kosten van de tramplannen door een externe buro’s en deskundigen uitvoerig laten doorrekenen. Uit die berekeningen blijkt dat de aanleg van de lijnen 1 en 2 307 miljoen euro zal kosten. Dat is binnen de kosten die waren begroot. Ook de exploitatie van de tram is sluitend.

Bij het doorrekenen van de kosten kon worden uitgegaan van de meest recente informatie en gedetailleerde ontwerpplannen. AT Osborne heeft het gehele plan onderworpen aan een second opinion, en oordeelde dat de documentatie degelijk en professioneel is. De risico’s zijn goed in kaart gebracht en er zijn adequate maatregelen getroffen om de kosten te kunnen beheersen. B&W en GS willen het verdere ontwerp van de tramlijnen, de bouw, het beheer en de exploitatie in één geïntegreerd pakket onderbrengen bij een consortium van bedrijven, voor een periode van maximaal 22,5 jaar. Doordat het consortium ook zelf in het project moet investeren wil de stuurgroep voorkomen dat de financiële risico’s uitsluitend voor rekening van de overheid zijn. Risicobeheersing is een belangrijk aandachtspunt bij de aanbesteding.

Hoe verder?
De vandaag gepresenteerde plannen worden de komende weken aandachtig bestudeerd door de raadsleden en de leden van provinciale staten. Naar verwachting zullen die in november 2010 een definitief besluit nemen over het doorgaan van deze plannen.

Meer informatie
Op de website van de RegioTram is een grote hoeveelheid informatie te vinden over de plannen. Daar staan niet alleen kaarten, ramingen en procedures, maar ook inspraakrapporten en rapporten over alternatieve vervoersmethodes. Deze documenten kunt u vinden in de bibliotheek van deze website.

Tags: , , , ,

Eén reactie to “Tram rijdt in 2016, kosten € 307 miljoen”

  1. Jan Says:

    Wat een goed plan!

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: