Definitief besluit over tram na de zomer

by

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben vandaag een brief gestuurd aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten. In die brief staat dat momenteel de laatste hand wordt gelegd aan de uitwerking van de tramplannen. Zoals het nu lijkt zullen B&W en GS in de tweede helft van juni een definitief voorstel doen aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten. Pas na de zomervakantie zullen die een definitief besluit nemen over de komst van de tram in Groningen.

De plannen voor de tram hebben momenteel ongeveer anderhalve maand vertraging. Die vertraging is ontstaan omdat het projectburo RegioTram nog werkt aan de afronding van de inspraaknota, de resultaten van de inspraak, en aan de laatste controles van de ramingen van investerings- en exploitatiekosten. Ook het nader onderzoek naar de ‘Koppelingsvariant’, de keuze tussen het Oosterhamriktracé en het Vinkenstraattracé, en de gevolgen daarvan voor de investering en exploitatie duren iets langer dan voorheen was verwacht.

Vrijwel gereed zijn voorstellen voor de aanbesteding en de publiek-publieke overeenkomst (PPO) en de rapportage over het doorrijden van de tram in de regio. Daarnaast werken ambtelijke diensten van gemeente en provincie nog aan hun adviezen aan beide bestuurscolleges. Daarbij worden onder meer gedegen risicoanalyses gemaakt, die worden uitgevoerd door externe bedrijven, zo schrijven beide colleges in hun brief. Ook verwachten zij dat de vertraging waarschijnlijk weinig gevolgen heeft voor het planproces, omdat in juli en augustus geen omvangrijke werkzaamheden waren gepland.

We moeten dus nog even wachten op het definitieve besluit over de tram. Eind juni zullen B&W en GS een besluit nemen, en dat besluit voorleggen aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten. De daarbij behorende stukken zullen dan beschikbaar zijn op de website van de Regiotram.

Tags: , , , ,


%d bloggers liken dit: