Regiotram: tram voor stad én regio

by

Regiotram in Porto

Sinds 2006 wordt er in Groningen gesproken over de Regiotram. Een regiotram rijdt niet alleen door de straten in de stad (zoals een stadstram), maar ook over bestaande spoorlijnen de regio in. Als eerste voorbeeld van een regiotram wordt vaak de Stadtbahn van Karlsruhe genoemd. Al in de jaren 60 van de vorige eeuw werd de Albtalbahn-spoorlijn gekoppeld aan het tramnetwerk in de Zuid-Duitse stad. In de loop der jaren hebben meerdere (vooral Duitse) steden het voorbeeld van Karlsruhe gevolgd en ook regiotramnetwerken aangelegd naar het ‘Karlsruher Modell’.

Regiotram in Heilbronn

Momenteel bestaat het Stadtbahn-netwerk van Karlsruhe uit tien lijnen. Sommige van deze lijnen rijden alleen over spoorlijnen, maar de meeste rijden zowel over spoorlijnen als over tramlijnen in de stad. Op de foto is tramlijn S4 te zien. Deze lijn rijdt in onder andere de steden Karlsruhe en Heilbronn over straatspoor, tussen de steden rijdt de tram over een gewone spoorlijn.

RegioCitadis in Groningen

Andere Duitse steden die vergelijkbare regiotramnetwerken hebben geïntroduceerd zijn Chemnitz, Kassel en Saarbrücken. Het regiotramnetwerk van Kassel wordt vaak als voorbeeld genoemd voor Groningen. Op de spoorlijnen rond de stad rijden de regiotrams tussen de regionale treinen en intercity’s. De regiotrams in Kassel zijn van het type RegioCitadis. Zo’n tram, die ook op de RandstadRail-lijnen in en rond Den Haag rijdt, heeft in 2008 als voorbeeld op de Grote Markt in Groningen gestaan. Over de regiotram in en rond Saarbrücken is op deze website het artikel ‘De Saarbahn in Saarbrücken’ geschreven. In de Franse stad Mulhouse wordt momenteel gebouwd aan een regiotramnetwerk, zie daarover het artikel ‘De tram in… Mulhouse‘. In het Oost-Duitse stadje Zwickau rijden trams niet door de regio in, maar juist dieseltreinen door de stad in.

Regiotram 2040

Mogelijk netwerk Regiotram rond 2040

In Groningen zullen eerst twee tramlijnen aangelegd worden door de stad. Lijn 1, van het hoofdstation naar Zernike, zou in 2014 gereed moeten zijn. In 2015 moet lijn 2 klaar zijn, tussen het hoofdstation en Kardinge. Na 2020 moet de tram dan echt een regiotram worden. Het Groningse projectbureau zegt hierover in het Raamwerk Regiorail: “De RegioTrams beginnen in Zuidhorn, Bedum/Winsum, Leek, Hoogezand-Sappemeer en rijden vervolgens via bestaand spoor naar de stad en vervolgens via tramspoor door de binnenstad. Dit systeem wordt aangevuld met een tramlijn via Eelde en De Punt, Paterswolde, Martiniziekenhuis naar de binnenstad. Dit concept zorgt er voor dat de reizigers vanuit de agglomeratie (dagelijks ongeveer 95.000 naar de stad) snel met comfortabel openbaarvervoer door kunnen rijden naar de plaats van bestemming en met een zo beperkt mogelijke overstap.”

Spoorbeheerder ProRail heeft aangegeven dat het in ieder geval op de regionale spoorlijnen technisch mogelijk is om regiotrams tussen de treinen te laten rijden. De provincie Drenthe heeft in de onlangs uitgebrachte Railvisie 2040 uiteengezet dat zij regiotramlijnen vanuit Drenthe naar de stad Groningen zeker ziet zitten.

Meer informatie over de Groninger regiotram is te vinden op de website van het projectbureau (Regiotram.nl), en in het bijzonder in het document Raamwerk Regiorail (pdf). Een uitgebreide website in het Engels en Duits over het regiotramconcept is Karlsruher-Modell.de.

Tags: , , ,