Voorkeurstracé Lijn 2 via Oostersingel/UMCG

by

De Stuurgroep Regiotram heeft vandaag het voorkeurstracé voor Lijn 2 en het Voorlopig Ontwerp van tramlijn 1 gepresenteerd. De tram van Lijn 2 zal vanaf het Hoofdstation via de Oostersingel (langs het UMCG) naar Kardinge rijden. Lijn 1 naar Zernike blijft via de Oosterstraat en de Grote Markt rijden. In de Oosterstraat komt een lang stuk strengelspoor, maar geen tramhalte. Een voorstel van de Bewonersorganisatie Beijum, om beide tramlijnen ter hoogte van de Bloemsingel te koppelen, zal nader worden onderzocht.

Lijn 2 Kardinge-UMCG

Voorkeurstracé Lijn 2

Een keuze voor het gedeelte van Lijn 2 tussen het UMCG en Kardinge is nog niet gemaakt. De voorkeur gaat uit naar een tracé over de E. Thomassen en A. Thuessinklaan en de Vinkenstraat, verder richting Ulgersmaborg. Om de tram over dit tracé te kunnen laten rijden zal een nieuwe brug gebouwd moeten worden over het Van Starkenborghkanaal. Die brug is nogal duur, en het is niet duidelijk of hiervoor voldoende geld beschikbaar komt. Mocht deze brug er niet komen dan zal Lijn 2 over de bestaande busbaan van de Oosterhamrikkade (noordzijde) gaan rijden.

Wijzigingen Oosterstraat
Een opvallende wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke plan is dat in bijna de hele Oosterstraat strengelspoor zal worden aangelegd. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de ondernemers in die straat, die een dubbele trambaan niet zien zitten. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de tramhalte die in de Oosterstraat was gepland komt te vervallen. Een tramhalte op dit stukje spoor zou leiden tot te veel oponthoud in de tramdienstregeling.

Een variant om de lijnen 1 en 2 te koppelen

een variant om de lijnen 1 en 2 te koppelen

Besluitvorming, financiering en inspraak
De verwachting is dat de Gemeenteraad en Provinciale Staten in juni het tracé van Lijn 2 vaststellen. Als dat is gebeurd zal het tracé nader worden uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp.  Er is meer tijd nodig om de investeringskosten van beide tramlijnen in beeld te brengen. Het ziet er naar uit dat daarover in mei meer bekend is. In juni kunnen Gemeenteraad en Provinciale Staten besluiten of de tramplannen al dan niet kunnen worden uitgevoerd, gelet op de financiële dekking van de plannen.

Voordat de Gemeenteraad en Provinciale Staten beslissingen nemen wordt een inspraakronde georganiseerd. Van 22 februari tot 2 april is inspraak mogelijk over het Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 en het Voorkeurstracé van Lijn 2. Daarbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de Koppelingsvariant. Ook worden er de komende maanden diverse bijeenkomsten georganiseerd door het Tramburo.

Meer informatie
Op de website van de RegioTram is meer informatie te vinden over de vandaag gepresenteerde plannen. Daar vindt u onder meer het Voorlopig Ontwerp voor Lijn 1 en een nadere uitwerking van het voorkeurtracé voor Lijn 2 en de koppelingsvariant. Ook kunt u daar in de agenda lezen welke bijeenkomsten er binnenkort zijn.

Tags: , , , ,


%d bloggers liken dit: