Hoe veilig zijn trams?

by

Er gebeuren wel eens ongelukken met trams. Uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet de trams zijn die onveilig zijn, de andere weggebruikers zorgen meestal voor de ongelukken. Veel automobilisten en fietsers weten niet wat de verkeersregels met betrekking tot trams zijn, en veroorzaken daardoor een ongeluk. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2008 onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico’s van trams. Uit het rapport blijkt dat sinds 2000 het aantal ongelukken is afgenomen en ook het aantal gewonden is teruggelopen.

Verkeersregels

"Pas op, u nadert een tramkruising"

In tegenstelling tot andere voertuigen hebben trams ook voorrang als ze van links komen op gelijkwaardige kruisingen, en ook heeft een afslaande tram voorrang op een rechtdoorrijdende automobilist of fietser. Stoplichten en verkeerstekens (zoals haaientanden, zebrapaden en stopborden) gelden wel gewoon voor trams. Natuurlijk moet men wel rekening houden met de langere remweg van een tram ten opzichte van een auto.

Cijfers over ongelukken
In het onderzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is gekeken naar de vier Nederlandse tramsteden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het totale aantal ongevallen waarbij een tram betrokken was is tussen 2000 en 2007 gestaag gedaald van 754 naar 413. Een afname van 45%. Het aantal ongelukken waarbij mensen naar het ziekenhuis moesten is eveneens afgenomen, van 113 naar 90. In de periode 2000-2007 overleden er jaarlijks vier tot elf personen als gevolg van een tramongeval.

Conclusies

Ongeval in Magdeburg door een onoplettende automobilist

In het rapport van Verkeer en Waterstaat wordt de conclusie getrokken dat de tram in verhouding tot de bus relatief weinig bij ongevallen betrokken is. Er zijn drie veelvoorkomende oorzaken van ongelukken: (1) onoplettende verkeersdeelnemers, (2) automobilisten, fietsers en voetgangers die een rood licht negeren en (3) voetgangers en fietsers die de tram niet zien of horen aankomen. De ongelukken van het laatste type zijn vaak ernstig, vaak hoort de fietser of voetganger de tram niet doordat hij/zij naar een MP3-speler luistert of aan het telefoneren is. Een bijkomend probleem is dat mensen het gevaar van een tram niet schijnen te beseffen. Hierdoor zijn bij tramongelukken relatief vaak toeristen betrokken, en mensen die niet uit een tramstad komen.

Betekenis voor Groningen
Uit het rapport blijkt dat trams niet onveiliger zijn dan bussen. Opvallend is dat ongelukken vaak veroorzaakt worden door onwetendheid over de verkeersregels of onoplettendheid. Het is dus belangrijk dat er, zeker bij de introductie van de tram, veel aandacht aan de verkeersregels besteed wordt. Op scholen en in kranten zou bijvoorbeeld voorlichting gegeven kunnen worden. Ook kunnen in het begin waarschuwingsborden bij de tramlijn bijdragen aan de veiligheid. Bij de introductie van de tram kan eveneens rekening worden gehouden met de opvallendheid van de tram. Dit kan versterkt worden door duidelijke infrastructuur, een tram met een opvallende kleur en eventueel een gekleurde trambaan. Vanuit het oogpunt van de geluidsoverlast zijn trams steeds stiller geworden, dit heeft echter een negatief effect op de veiligheid.
Gezien de vele fietsers in Groningen moet er zeker rekening gehouden worden met deze groep weggebruikers. Het Projectbureau RegioTram heeft al laten weten ernaar te streven fietsers en de tram zo veel mogelijk gescheiden te houden. Als de tram straks bijvoorbeeld door de Oosterstraat rijdt, moeten de fietsers door de Gelkingestraat. In de binnenstad zullen de trams overigens stapvoets rijden, waardoor de kans op aanrijdingen kleiner wordt.

Meer informatie
Het volledige rapport van Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau in opdracht van het Ministerie is te vinden op internet: Rapportage Onderzoek en interviews Veiligheid Stadstrams (pdf-bestand).

Tags: , , ,