Participatieverslag Lijn 2 gepubliceerd

by

Bij de presentatie van het Schetsboek Lijn 2 is iedereen in de Regio Groningen- Assen uitgenodigd om te reageren op de plannen voor de tweede tramlijn of met eigen ideeën te komen voor de voorgestelde tracévarianten. Veel mensen hebben van deze uitnodiging gebruik gemaakt. Het projectbureau RegioTram heeft die reacties in het Participatieverslag Lijn 2 (PDF-bestand) op een rij gezet.

Veel inwoners, ondernemers en organisaties hebben actief meegedacht over de tweede tramlijn tussen Hoofdstation, UMCG en Kardinge. Dit alles heeft geleid tot diverse nieuwe varianten, ideeën en suggesties. Het projectbureau bekijkt alle ideeën en suggesties over de tracévarianten zorgvuldig. Ook lopen er nog enkele onderzoeken, bijvoorbeeld naar verkeersveiligheid, reizigersaantallen, kosten van aanleg en effecten op stedelijk groen. Op grond van al deze gegevens zal de stuurgroep RegioTram eind januari 2010 een voorstel doen voor het voorkeurstracé Lijn 2. Het college van B&W van Groningen zal dit voorkeurstracé hierna voor inspraak voorleggen aan de inwoners van stad en regio.

Dat veel mensen gebruik hebben meegedacht over Lijn 2 wil natuurlijk niet zeggen dat ook met alle ideeën en voorstellen rekening kan worden gehouden. Wel is het een goede zaak dat bewoners, ondernemers en organisaties al in een vroeg stadium worden betrokken bij de tramplannen. Het Participatieverslag Lijn 2 staat uiteraard op de website van de Regiotram, en is hier te vinden.

Tags: , , ,

7 Reacties to “Participatieverslag Lijn 2 gepubliceerd”

 1. Karrs Says:

  Heer Boven,

  Met interesse heb ik uw website gelezen en begrijp dondersgoed de angst voor kostenstijging. Het is immers meer regel dan uitzondering de laatste jaren. Ook dit project gaat meer kosten dan nu wordt beraamd, daarvan kun je zeker zijn. Alleen ben ik net als mijn collega’s hier, van mening dat de angst dat het project gierend uit de hand gaat lopen, niet terecht is. Zoals Erwin al zei, gaat het “maar” om een tram.

  Om eerlijk te zijn had ik uw zorgen wel gedeeld als het hier in Groningen ook om een metro- of tramtunnelplan zou zijn gegaan.

  Birmingham, bijvoorbeeld, is een stad waar de kosten van de tramplannen wél uit de klauwen zijn gelopen. Dat kwam mede doordat zij als een “gek” aan het slopen zijn geslagen, wat hier in Groningen niet zal gebeuren op de flat aan de Eikenlaan na. Andere nieuwe tramsteden hebben die tegenslagen niet of nauwelijks gekend, zodat we veilig mogen aannemen dat met een “voorzichtig” project als hier in Groningen, het met het oplopen van de kosten wel zal meevallen. Of u dat wilt geloven of niet, is allicht aan uzelf.

  Groet,

  Oscar Kars

 2. tramfan Says:

  @ Jan Fré Boven: – Het is wel bangmakerij. U komt met niet één argument waaruit blijkt dat ‘de burgers van Groningen straks het gelag gaan betalen’. U heeft aannames, mogelijk gebaseerd op projecten elders die –inderdaad- financieel gezien enorm uit de hand zijn gelopen. Maar hoe komt u erbij dat dit ook zal gebeuren bij de tram in Groningen? U roept maar wat, maar komt met niet één motivatie voor uw stelling. Iets roepen zonder goede argumenten aan te dragen lijkt in dit verband veel op bangmakerij. U kan dan wel andere projecten erbij halen, maar dan vergelijkt u appels met peren. Zolang u uw angstige voorgevoelens niet goed beargumenteert zijn die voorgevoelens net zo veel waard als een voorspelling van Jomanda. Of had u gedacht dat de verantwoordelijken de tramplannen maar in de prullenbak doen, omdat meneer Boven ‘angstige voorgevoelens’ heeft? Zo werkt het natuurlijk niet.

  • Jan Fré Boven Says:

   Participeren betekent deelnemen. Ik had graag willen deelnemen aan een gesprek wat ook ging of men de tram wil of niet. Een meerderheid is niet voor de tram (dus tegen). Als er werd gevraagd of men voor of tegen de tram kon stemmen, werd er gezegd dat de avond daarvoor niet werd belegd. Je mocht bijvoorbeeld zeggen of de tram over de Grote Markt zou moeten rijden of langs het ziekenhuis.

   En natuurlijk mag de tram best doorgaan als mocht blijken dat er slechts een kleine minderheid tegen de tram is. Mijn woord is geen wet. Dat zou niet best zijn voor ons democratisch bestel.

   Maar als de voorstanders het alleen maar hebben over de pluspunten en de minpunten buiten beschouwing laten: dan is het nieuws half nieuws.

   We hebben het hier over de tram. Ik wil er even een ander zot politiek plan bijhalen. De kilometerheffing. Ik ben er niet op tegen, maar ben wel tegen de manier waarop men de kilometerheffing wil invoeren.

   De cijfers die gebruikt worden om de tram te onderbouwen zijn ook grepen in de lucht.

   Als het Groninger platteland ontvolkt, en dat is de verwachting, dan is er sowieso van buitenaf al minder aanbod voor de tram.

   Als verder nog eens mocht blijken dat het tramkaartje veel duurder uit gaat vallen dan de € 1,50 die nu voor het zogenaamde eurokaartje wordt betaald, dan zeggen veel mensen die nu wel naar de stad komen: we gaan wel naar Leek/Assen/Hoogezand. Die zie je hier dan niet meer.

   Het zou me zelfs nog niet verbazen door de overgang van Arriva naar Qbuzz dat er al minder mensen van buitenaf komen.

   Vanaf het transferium kon men met maximaal 5 personen op een kaartje van € 2,- heen en weer. Als je nu met z’n vijven bent, betaal je eerst € 7,50 om heen te gaan. Kun je binnen een uur terug, dan blijft het daar bij. Anders komt er nog eens € 7,50 bij. Een prijsverhoging van minimaal 275%. Als men zoveel geld kwijt is om de stad in te komen, is de kans groot dat ze ergens anders naar toe gaan waar ze minder geld kwijt zijn. Ook al is het winkelaanbod misschien wat minder.

  • tramfan Says:

   Participatie kan op verschillende manieren. In Nederland kennen we geen traditie van directe participatie, zoals men in Zwitserland kent. Daar worden veel onderwerpen aan een referendum onderworpen. In Nederland kan men eigenlijk slechts participeren door een bepaalde persoon of partij te kiezen. En in sommige gevallen kan een referendum worden aangevraagd, maar dat moet dan tijdig gebeuren. In Groningen is door niemand, of door onvoldoende mensen, tijdig om een referendum over de tram gevraagd. Zij hebben hun kans dus voorbij laten gaan.

   De vraag welk systeem beter is valt buiten de plannen voor de tram. Duidelijk is wel dat referenda niet altijd tot betere besluiten leiden. Kijk maar naar Californië, waar in een referendum is besloten tot het minimaliseren van de belastingen. Misschien leuk voor de burger, maar de Staat Californië is zo goed als failliet. Soms kan je beslissingen beter overlaten aan deskundigen en niet aan de gewone burger die onvoldoende op de hoogte is van de belangrijke feiten.

   U schrijft dat een meerderheid tegen de tram is. Maar een meerderheid van welke groep mensen bedoelt u dan? Een simpele peiling op bijvoorbeeld de website van de Gezinsbode biedt natuurlijk geen representatief beeld van de mening van de Groningers. Beschikt u over andere cijfers, waaruit blijkt dat een meerderheid tegen de tram is? Ik ben benieuwd.

   Dat voorstanders de negatieve kanten buiten beschouwing laten vind ik ergens wel begrijpelijk. Het omgekeerde doen de tegenstanders immers ook. Toch zijn wij op onze site niet blind voor de negatieve kanten van de tram. Op onze website negeren wij die niet. Wel vinden wij dat de negatieve kanten van de tram al voldoende aandacht krijgen in de media. Daarom mogen de positieve kanten ook wel eens wat meer belicht worden.

   Hoe komt u er overigens bij dat de cijfers die worden gebruikt om de tram te onderbouwen uit de lucht zijn gegrepen? Weet u welke onderzoeksmethode is gebruikt? Beschikt u over andere cijfers? U mag zoiets wel beweren, maar beargumenteer dan ook waarom die cijfers uit de lucht zijn gegrepen.

   Dat het noorden en oosten van de provincie ontvolken wil nog niet zeggen dat de stad Groningen in de toekomst minder bezoekers zal ontvangen. Er komen immers ook mensen vanuit het zuiden en westen van de provincie naar de stad. Of vanuit Drenthe en Friesland. Zoals het er nu naar uitziet zal het aantal reizigers naar de stad in de komende jaren nog sterk blijven toenemen. Deskundigen hebben dat berekend. Ik heb meer vertrouwen in berekeningen van deskundigen dan in gevoelens van een burger die denkt dat het anders is.

   Het ziet er niet naar uit dat het tramkaartje duurder zal worden dan het huidige bustarief. Duidelijk is wel dat in de toekomst het hele ov-tarief anders zal zijn door de komst van de ov-chipkaart. Als een rit van Paddepoel naar het Hoofdstation nu 2 strippen (circa 90 cent) kost, dan zal dat met de tram en de ov-chipkaart ongeveer even duur zijn (gecorrigeerd voor inflatie). Heeft u enige aanleiding om te denken dat een dergelijke rit met de tram veel duurder zal zijn dan nu met de bus? Ik ben benieuwd hoe u aan dit vermoeden komt.

   Dat men voor € 2,- met 5 personen op een kaartje vanaf het Transferium naar de binnenstad kon staat natuurlijk los van de plannen voor de tram. Overigens is € 2,- voor een retour voor 5 personen een belachelijk laag bedrag. Wie dat bedrag vergelijkt met andere bedragen (3 strippen van Beijum naar Grote Markt, enkele reis) kan zich afvragen of het P+R-tarief niet veel te laag is. Overigens doet het er niet toe of er een tram of bus rijdt. De andere betalingssystematiek die de ov-chipkaart met zich meebrengt is hier de oorzaak van een eventuele tariefstijging.

 3. Jan Fré Boven Says:

  Wie gelooft dat de tram goedkoper is als de bus, is ook een mens. Net als ik. Maar ik geloof er niets van.

  Wij, burgers van Groningen, gaan straks het gelag betalen. En daar ben ik zwaar op tegen.

  Als men in Den Haag had geweten waar ze in Amsterdam mee bezig waren, dan was er geen Noord-Zuidlijn aangelegd. Een geldverslindend project waar sommigen beter van worden maar wat de burger geld gaat kosten.

  En laat ik dat in Groningen graag willen voorkomen.

  • Erwin Says:

   De Groningse tram vergelijken met de Amsterdamse noord/zuidlijn is niets anders dan bangmakerij. In Amsterdam wordt onder de historische binnenstad door geboord, en worden technieken gebruikt die nog nergens anders in de wereld gebruikt zijn. Dit gaat logischerwijs gepaard met (grote) tegenslagen. In Groningen wordt ‘maar’ een tram aangelegd. Dit is de laatste jaren in vele steden (nagenoeg altijd met succes) gebeurd. Zie hiervoor ook de pagina ‘Andere tramsteden’.

  • Jan Fré Boven Says:

   Ik kan er nog wel een stuk of wat noemen die qua kosten een “beetje” uit de hand lopen. En dat heeft niets met bangmakerij te maken, maar met angstige voorgevoelens.
   Want als het financieel toch uit de hand loopt, dan betalen de burgers.
   Toevallig de moeite genomen om te kijken wat in mijn hoofd is opgekomen?

Reacties zijn gesloten.


%d bloggers liken dit: