Student&Stad ziet JOVD ontsporen

by

De fractie van de partij Student en Stad uit de Groninger gemeenteraad haalt in een bericht op de eigen website fel uit naar de JOVD. Op 8 november jl. publiceerden we op deze weblog het bericht uit de Groninger Gezinsbode over de tramstandpunten van de JOVD (“Gezinsbode: JOVD tegen regiotram“). Daarbij leverden wij commentaar op de vreemde argumenten van de jongerenorganisatie van de VVD. Student en Stad doet op haar website hetzelfde en blijkt het met ons eens te zijn.

Student en Stad: JOVD ontspoort

Hieronder enkele fragmenten uit het bericht van Student en Stad. Zie voor het gehele bericht de website van de partij.

Na de Stadspartij heeft ook de JOVD zich bij het treintje dat aankoerst op het ontsporen van de tram gevoegd. Op zichzelf is daar niets mis mee, ware het niet dat de argumenten van de jonge liberalen zeer kortzichtig én opportunistisch zijn.

(…) Student en Stad is een warm voorstander voor de terugkeer van de tram in het straatbeeld van Groningen. Groningen is op termijn te groot voor de bus en te klein voor een metro. Daartussenin vormt de tram een passend alternatief. (…) Natuurlijk brengt de aanleg van de tram een aantal jaren van overlast met zich mee. Vooral in de Oosterstraat ziet men de komst van de tram, laat staan een dubbel spoor niet zitten. Ik heb het volste begrip voor de zorg die de ondernemers hebben. Hoewel de Oosterstraat na 2014 zal opbloeien, is de kans aanwezig dat het winkelend publiek de Oosterstraat tijdens de aanleg van de tram zal mijden. Het is ook om die reden dat Student en Stad, samen met een groot deel van de overige fracties heeft gepleit voor een goede nadeelcompensatie. (…)

Overigens komen de aanlegkosten van € 170 miljoen (€700 miljoen voor twee tramlijnen, aanpassingen op het Hoofdstation en diverse regionale vervoersaanpassingen) niet enkel uit de portemonnee van de gemeente. Ook de provincie, de regio Groningen – Assen en het Rijk (onder andere compensatiepakket Zuiderzeelijn) betalen fors mee. De eigen bijdrage van de gemeente Groningen blijft zo voor het hele totaalconcept onder de € 100 miljoen. (…) Dan het tramkaartje zelf: zou € 5 moeten kosten. Naast het gegeven dat de OV-chipkaart in 2014 ook Groningen zal hebben bereikt complete waanzin: wanneer je jezelf uit de markt wilt prijzen, moet je dergelijke tarieven gebruiken… Vanochtend kwam in het Dagblad van het Noorden de klap op de vuurpijl. Fuchs: “en dan is het nog de vraag of de ov-studentenkaart geldig is in de tram.” Nee, beste Ruben. We leggen een tramlijn aan tussen het Hoofdstation en Zernike, maar studenten kunnen hier geen gebruik van maken met hun OV-studentenkaart. Ik vraag me af waar het logisch denkvermogen van de jonge liberalen is gebleven. (…)

Dit alles brengt me tot de conclusie dat de JOVD zich keurig heeft aangesloten bij de Stadspartij en anderen die op basis van sentimenten en wankelende (of ronduit: foutieve) argumenten de tram willen laten ontsporen. Het is in ieder geval een treintje waarin Student en Stad zijn gezicht nooit zal laten zien…

Tags: , , ,


%d bloggers liken dit: